Mynter og en kalkulator ligger på dokumenter som viser en graf
Foto: iStock

Avgiftsendring for nyhetsgransking av internasjonal art (ITS) under PCT

(28. mars 2022): Det europeiske patentverket (EPO) har, med basis i EPC artikkel 3, meddelt endringer i avgiften for nyhetsgransking av internasjonal art (ITS) for nasjonale patentsøknader. Avgiften er endret med virkning fra 1. april 2022.

Se Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader for endrede avgiftssatser.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: