Mynter og en kalkulator ligger på dokumenter som viser en graf
Foto: iStock

Avgiftsendringer ved levering av internasjonale patentsøknader under PCT

(15. juni 2022): På grunn av internasjonale valutajusteringer har WIPO (World Intellectual Property Organization) meddelt endringer i internasjonale avgifter som betales for levering av internasjonal patentsøknader under PCT.

Følgende avgiftsendringer trer i kraft med virkning fra 1. august 2022:

  • Internasjonal søknadsavgift endres fra NOK 12320 til NOK 13030
  • Tilleggsavgift for hver side utover 30 endres fra NOK 140 til NOK 150

For internasjonale patentsøknader innlevert til Patentstyret som mottagende myndighet via ePCT og eOlf gjelder følgende avgiftsreduksjon med virkning fra samme dato:

  • Innlevering av XML-filer i ikke karakterkodet format endres fra NOK 1850 til NOK 1960
  • Innlevering av XML-filer i karakterkodet format endres fra NOK 2780 til NOK 2940

Se Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader for endrede avgiftssatser.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: