Mynter og en kalkulator ligger på dokumenter som viser en graf
Foto: iStock

Avgiftsendringer ved levering av internasjonale patentsøknader under PCT

(2. september 2022): På grunn av internasjonale valutajusteringer har WIPO (World Intellectual Property Organization) meddelt endringer i internasjonale avgifter som betales for levering av internasjonal patentsøknader under PCT.

Følgende avgiftsendringer trer i kraft med virkning fra 1. oktober 2022:

  • Internasjonal søknadsavgift endres fra NOK 13030 til NOK 13830
  • Tilleggsavgift for hver side utover 30 endres fra NOK 150 til NOK 160

For internasjonale patentsøknader levert til Patentstyret som mottagende myndighet via ePCT og eOlf gjelder følgende avgiftsreduksjon med virkning fra samme dato:

  • Levering av XML-filer i ikke karakterkodet format endres fra NOK 1960 til NOK 2080
  • Levering av XML-filer i karakterkodet format endres fra NOK 2940 til NOK 3120

Se Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader for endrede avgiftssatser.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: