Tog i fart
Foto: iStockphoto

Bruken av akselerert saksbehandling øker kraftig

(1. desember 2022): Siden lanseringen i juni 2022, har etterspørselen etter akselerert saksbehandling (AKS) doblet seg. Dette synes Patentstyret er positivt, fordi en rask avklaring av oppfinnelsens patenterbarhet kan være et godt IP-strategisk virkemiddel.

En rask avklaring kan blant annet bidra til raskere og bedre prioriteringer hos bedriftene, og gi et grunnlag for å vurdere om et utviklingsprosjekt bør avsluttes eller ikke. Det kan medvirke til raskere finansiering for dem som trenger kapital. En positiv uttalelse fra Patentstyret kan også brukes til å holde konkurrentene unna og gi et forsprang i markedet. Noen kan også bruke en positiv uttalelse eller et meddelt patent i markedsføringen i tilbudsfasen. Det er gratis å bruke AKS.

AKS er ikke for alle

AKS passer likevel ikke for alle. Hvis søkeren ikke har behov for en rask avklaring av oppfinnelsens patenterbarhet eller ønsker å vente med gransking av søknaden til databasene er mer oppdatert, bør ikke AKS brukes. Det kan være en risiko for at alle relevante mothold ikke er oppdaterte i våre granskningsdatabaser innen de 4 første månedene etter at søknaden er innlevert. Denne risikoen må avveies mot behovet for rask avklaring. Søknaden kan tilleggsgranskes senere for å avhjelpe dette.

Ved å be om akselerert saksbehandling, vil søkeren få en første patenterbarhetsuttalelse fra Patentstyret innen 4 måneder etter innlevering av søknaden. Deretter vil vi følge opp søknaden med vanlige tre måneders svarfrister. Hvis søkeren svarer raskt på uttalelsene våre, svarer vi innen tre måneder. Vi vil kunne ferdigbehandle saken innen prioritetsåret, avhengig av hvor kompleks saken er. 

Les mer om akselerert saksbehandling

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: