En blyant ligger i et oppslagsverk
Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer

(4. januar 2022): Patentstyret har foretatt endringer i patentretningslinjene for saksbehandlere.

Endringer i del A, kap I og del D, kap II og VI

Patentstyret har endret retningslinjene som gjelder for innsigelser og administrative overprøvinger. Endringene har til hensikt å effektivisere prosessene og innebærer blant annet fjerning av automatiske fristforlengelser, tydeliggjøring av når partene skal gis adgang til å uttale seg flere ganger og regler om bevisavskjæring.

Det er gjort endringer i følgende punkter:

Se oversikten over endringer i patentretningslinjene

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: