En blyant ligger i et oppslagsverk
Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer

(18. mars 2022): Patentstyret har foretatt endringer i patentretningslinjene for saksbehandlere.

Endringer i del C, kap III

Del C, kap. III, punkt 6 «Oppfinnelsens enhetlighet» er oppdatert i overensstemmelse med siste endringer i EPO Guidelines, blant annet vedrørende minimumskrav til begrunnelse ved innvending mot manglende enhetlighet.

Se oversikten over endringer i patentretningslinjene

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: