En blyant ligger i et oppslagsverk
Foto: ScanStockPhoto

Endringer i patentretningslinjer

(30. juni 2022): Patentstyret har foretatt endringer i patentretningslinjene for saksbehandlere.

Endringer i Del A, kap II og del C, kap II

Patentstyret har endret retningslinjene for sekvenslister i patentsøknader.

Søknader som inneholder nukleotid- og aminosyresekvenser skal inneholde sekvenslister som oppfyller relevant WIPO Standard. WIPO Standard ST.26 er en ny standard som blir den eneste som godkjennes for sekvenslister i patentsøknader levert fra og med 1. juli hos alle myndigheter inkludert Patentstyret. Gammel WIPO Standard ST.25 vil fortsatt gjelde for søknader levert før 1. juli 2022.

Det er gjort endringer i følgende punkter:

  • Del A, kap. II, punkt 1.1.1 Generelt om språk i søknadsdokumenter
  • Del C, kap. II
    • punkt 3.4.8 Søknader som inneholder nukleotid- og aminosyresekvenser, sekvenslister
    • punkt 3.4.8.1 Sekvenslister i søknader levert fra og med 1. juli 2022
    • punkt 3.4.8.2 Sekvenslister i søknader levert før 1. juli 2022
    • punkt 8. Sekvenslister for angivelse av nukleotid- og/eller aminosyresekvenser (strøket)

Se oversikten over endringer i patentretningslinjene

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: