Kvinnelig ingeniør tester computer utstyr
Foto: iStock

Få kvinnelige oppfinnere

(8. mars 2022): I søknadstallene for 2021 finner vi bare 84 kvinner blant 1 614 norske oppfinnere. Dette er en liten nedgang fra 86 kvinnelige oppfinnere i 2020, men siden antall mannlige oppfinnere har økt fra 1 296 (2020) til 1 510 (2021), faller andelen kvinnelige oppfinnere til 5,3 % i 2021.

Variasjoner etter teknikk

Ved gruppering av patentsøknadene i fem teknikksektorer, ser vi noen markante forskjeller i hvordan kvinnelige og mannlige oppfinnere hver for seg er fordelt på disse. 

Innen kjemi finner vi den høyeste andelen av de kvinnelige oppfinnerne med ca. 37 %, mens andelen av de mannlige oppfinnerne her er ca. 13 %.

Motsatt finner vi omtrent 41 % av de mannlige oppfinnerne innen maskinteknikk; her er andelen av de kvinnelige oppfinnerne under det halve med ca. 19 %.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: