Person med dommerhammer leser dokument
Foto: iStock

Høring: EU-kommisjonens tiltaksplan mot piratvarehandel

(21. februar 2022): EU-kommisjonens Generaldirektorat for det indre marked, industri, entreprenørskap og SMBer (DG GROW) ønsker å informere norske interessenter om en høring i forbindelse med en tiltakspakke for å bekjempe piratvarehandel i Europa.

Tiltakspakken omfatter ikke endringer i lovgivningen, men har som mål å iverksette effektive og koordinerte tiltak mot piratvarehandel, både online og offline. 

Tiltakene mot piratvarehandel er en del av EUs strategi for å bekjempe organisert kriminalitet i perioden 2022-2025.

Høringen har som mål å bringe perspektiver og meninger frem fra relevante interessenter, både fra privat sektor og offentlige myndigheter. Det oppfordres særlig til at små og mellomstore bedrifter gir svar, fortrinnsvis gjennom sine bransjeorganisasjoner. Også mellomledsbedrifter som er særlig berørt av piratvarehandel (transportører, betalingsformidlere, nettplattformer etc.) og forbrukerorganisasjoner oppfordres til å komme med tilbakemeldinger.

Høringsfristen er 3. mars 2022.

Her finner du høringsdokumentet og lenke for å sende inn svar

Her finner du mer informasjon om EU-kommisjonens tiltak mot piratvarehandel

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: