Personer som tar hverandre i hendene som om de inngår en avtale.
Foto: iStockphoto

Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser løser tvister om godtgjøring

(13. desember 2022): Ifølge loven om arbeidstakeroppfinnelser, har arbeidsgiver rett til å overta patenterbare oppfinnelser som arbeidstaker gjør innenfor bedriftens virksomhetsområde. Til gjengjeld plikter arbeidsgiver å betale rimelig godtgjøring.

Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser (MFAO) er et frivillig forum for å løse tvister om hvilken godtgjøring som er rimelig. Hver av partene kan bringe tvisten inn for Meklingsnemnda. Nemnda skal søke å få i stand en minnelig ordning mellom partene, blant annet ved fremsettelse av forslag til forlik. Nemnda fungerer som voldgiftsrett hvis partene er enige om det.

Hva koster det?

Utgiftene til Meklingsnemda dekkes av det offentlige. Det er imidlertid vanlig å bruke advokatbistand, slik at kostnader til advokat kan påløpe. Hvis du er fagorganisert arbeidstaker,  kan du sjekke med fagforeningen om medlemskapet dekker advokatbistand til meklingssaker.

Hvilken frist gjelder?

Det er ingen frist for å kreve mekling i Meklingsnemnda. Men søksmål om godtgjøring må reises innen 5 år fra det tidspunktet da arbeidsgiveren har rett til oppfinnelsen. Er det søkt patent på oppfinnelsen, kan søksmålet likevel reises innen 1 år etter at patentsøknaden er endelig avgjort. Ved søksmål trer mekling i Nemnda i stedet for mekling i forliksrådet.

Du finner mer informasjon på Meklingsnemdas nettside 

Les mer om arbeidstakeroppfinnelser

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: