Fire menn i dress
Fra venstre: Fredrik Lundvall fra Patentstyret, Grétar Ingi Grétarsson, Kim Pedersen og Lennart Troels-Smith fra Nordisk Patentinstitutt.

NPI fronter landskapsanalyser for utenlandske kunder

(1. desember 2022): Patentstyret deltok i november på IP Service World i München sammen med salgsdelegasjonen fra Nordisk Patentinstitutt (NPI) for å snakke om landskapsanalyser. Dette var et populært tema.

Fredrik Lundvall fra Patentstyret og Grétar Ingi Grétarsson fra NPI holdt innlegg om patentlandskapsaktiviteten hos NPI og Patentstyret. Foredraget hadde god respons i en fullsatt sal, og resulterte i høy aktivitet på standen i etterkant.

Økende interesse for landskapsanalyser 

Det var stor interesse for landskapsanalyser og informasjonen man kan få ut av slike analyser, og det er tydelig at IP-bransjen blir stadig mer opptatt av dette feltet. Flere utstillere på messen nevnte landskapsanalyse som produkt, og flere integrerer denne typen analyser i programvare som gjør IP-analyse. Slike analyser kan bli verdifulle tjeneste for kundene.

Europas største messe 

IP Service World er den største messen for IP-bransjen i Europa med rundt 700 deltakere fra programvareselskaper, tjenestetilbydere og IP-medarbeidere fra en rekke bedrifter. I løpet av to dager ble det holdt en rekke foredrag i tillegg til rundebordsdiskusjoner. Flere foredrag dreide seg om det kommende enhetspatentet og hvordan IP-rådgivere skal forholde seg til dette fram til ordningen trer i kraft i april 2023. 

Kunstig intellingens inn i IP-bransjen

Et annet aktuelt tema var AI-støtte (kunstig intelligens) i søk og klassifisering, noe som er på full fart inn i IP-bransjen. Mange ulike typer programvare på markedet har tatt i bruk dette i en eller annen form for å støtte søk etter kjent teknologi. AI-støttet programvare er eksempelvis implementert hos patentverkene i Finland, Sverige, Danmark og Tyskland. Saksbehandlere på varemerkeområdet i Norge har tilgang til tilsvarende programvare.

Populær stand

Det var god aktivitet på standen til NPI, der utlodding av en sykkel var et attraktivt trekkplaster. Mange ga gode tilbakemeldinger på tjenestene som leveres gjennom NPI, og potensielle kunder var nysgjerrige på disse. Flere var interessert i måten NPI er organisert på, der norske og danske saksbehandlere bruker kompetansen sin til å levere søk og rapporter av høy kvalitet.

 

I sum var konferansen og deltagelsen svært vellykket. Det faglige utbyttet var bra, og vi har stor forventning til at dette generere flere kundeoppdrag for NPI.

Les mer om Patentstyrets landskapsanalyser

Les mer om NPI på deres nettsider

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: