Administrerende direktør Kathrine Myhre i Patentstyret og konstituert administrerende direktør Andreas K. Enge i Siva
Foto: Administrerende direktør Kathrine Myhre i Patentstyret og konstituert administrerende direktør Andreas K. Enge (Foto: Siva)

Ny samarbeidsavtale mellom Patentstyret og Siva

(28. september 2022) : Patentstyret og Siva har undertegnet en ny samarbeidsavtale. Avtalen skal styrke et allerede godt samarbeid, og bidra til vårt felles mål om økt eksport, innovasjonskraft, vekst og verdiskaping.

– Gjennom Siva-strukturen kan vi bidra til at enda flere bedrifter tenker på de immaterielle rettighetene sine tidlig nok, og at temaet settes på agendaen i norske styrerom. Det er viktig å ha et bevisst og strategisk forhold til dette, slik at verdiene forblir i bedriften og man unngår kostbar kopiering, sier direktør Kathrine Myhre i Patentstyret. 

Gjennom samarbeidet vil både partnere og flere tusen bedrifter i Siva-strukturen få bedre innsikt i hvordan immaterielle rettigheter (patent, varemerke- og designregistrering) kan benyttes strategisk. 

– Kunnskap er en viktig del av Siva-leveransen, og Patentstyret sitter på en type kunnskap som er ekstremt viktig for alle som driver med innovasjonsaktiviteter. Immaterielle rettigheter (IPR) har stor verdi for norske bedrifter, særlig når vi snakker om eksport, men også med tanke på utenlandske aktører som kommer inn på det norske hjemmemarkedet. Fremover håper vi å bidra til økt bevissthet rundt dette, sier konstituert Siva-direktør Andreas K. Enge. 

Les mer på nettsiden til Siva

Les mer om avtalen

 

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: