Avtale og penn
Foto: iStockphoto

Ny samarbeidsavtale mellom Tolletaten og Patentstyret

(14. januar 2022): Patentstyrets direktør Kathrine Myhre og Tolletatens direktør Øystein Børmer har signert en samarbeidsavtale som skal bidra til gjensidig kunnskap om partenes ansvarsområder.
Logoene til Tolletaten og Patentstyret

 

Avtalen viderefører og forsterker det allerede godt etablerte samarbeidet vi har hatt siden 2014, med oppstarten av velgekte.no og Myndighetsnettverk mot inngrep i immaterialrettigheter. Siden den gang har Tolletaten vært en aktiv deltaker i nettverket, og Patentstyret og Tolletaten har hatt et godt og nært samarbeid om mange bevistgjøringstiltak og kampanjer for å bekjempe piratvarehandel.

Samarbeidsavtalen

Den nye avtalen gir rammer for samarbeidet mellom Patentstyret og Tolletaten. Samarbeidet skal bidra til gjensidig kunnskap om partenes ansvarsområder. Den skal også bidra til bevisstgjøringstiltak mot piratkopiering og varemerkeforfalskning, og tilrettelegge for informasjonsutveksling og kommunikasjon mellom partene.

Samarbeidet skal bidra til økt etterlevelse og at det avdekkes brudd på det regelverket som partene forvalter. Avtalen skal også bidra til god service overfor næringsliv og publikum.

Godt møte mellom etatslederne

Signeringsmøtet mellom etatslederne ble gjennomført digitalt på grunn av pandemien.

Patentstyrets direktør Kathrine Myhre og Tolletatens direktør Øystein Børmer fikk anledning til å utveksle erfaringer og legge grunnen for videre kontakt. Ikke minst ble piratkopieringsproblematikken satt på agendaen og viktigheten av at rettighetshaverne har gode rammebetingelser for å håndheve rettighetene sine ble belyst. 

Patentstyret ser frem til et videre nært og aktivt samarbeid med Tolletaten.

Kathrine Myhre og Hedvig Bengston med avtalen

F.v. juridisk seniorrådgiver Hedvig Bengston og direktør Kathrine Myhre. Foto: Patentstyret. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Hedvig Bengston, juridisk seniorrådgiver i Patentstyret: hbe@patentstyret.no.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: