Koronaviruset

Patentstyret opphever midlertidig instruks om fristforlengelse

(30. september 2022): Fra 1. oktober 2022 opphever Patentstyret den midlertidige instruksen om å innvilge fristforlengelse på grunn av Covid19.

Patentstyret innførte i mars 2020 en midlertidig instruks om å innvilge fristforlengelse til den som ba om dette på grunn av Covid19. Instruksen gjaldt fristforlengelser i saksbehandlingen eller for å rette formelle mangler. 

Denne koronainstruksen blir opphevet fra og med 1. oktober 2022.

Alle tjenestene våre er dermed tilbake i normal drift.

Ta kontakt med kundesenteret vårt hvis du har spørsmål:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: