Sommerblomster
Foto: iStock

Redusert bemanning i sommer 2022

(8. juni 2022): Gjelder saksbehandlingstid for design og varemerker, og leveringstid for forundersøkelser.

Lavere bemanning i juli og deler av august kan innebære at enkelte saker vil få lengre behandlingstid enn normalt.

Design og varemerker

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noe tid før innkommet post blir synlig fra søketjenesten vår. Svaret ditt vil likevel bli fanget opp av saksbehandlingssystemet vårt, slik at saken ikke blir henlagt hvis fristen er overholdt.

Forundersøkelser

Saksbehandler vil avtale nærmere med kunden levering av resultatet av forundersøkelsen.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: