Kvinne ved PC
Foto: iStock

Saksbehandlingstiden for varemerkesøknader

(21. februar 2022): Patentstyret tilpasser kapasiteten til antall søknader vi mottar, og endrer nå målene for beregnet saksbehandlingstid for varemerkesøknader. Vi beregner saksbehandlingstiden fra tidspunktet vi mottar betaling av søknaden.

Fra 28. februar kan du forvente følgende saksbehandlingstider for første besvarelse fra oss:

  • For søknader som er forhåndsbetalt og levert i Altinn eller søknadsveiviseren med forhåndsgodkjent varefortegnelse fra produktvelgeren, kan du forvente samme saksbehandlingstid som før: 3 uker fra vi mottar søknaden.
  • For søknader som er levert uten forhåndsgodkjent varefortegnelse fra produktvelgeren, kan du forvente en saksbehandlingstid på 3-5 måneder. Målet vårt er i løpet av året å kunne svare innen 3 måneder fra tidspunktet vi mottar betaling.
  • For søknader som allerede er levert, kan du forvente saksbehandlingstid som forespeilet ved levering av søknaden, det vil si 6 uker for saker som er betalt ved levering uten forhåndsgodkjent varefortegnelse, og 5-6 måneder for de resterende.

Oversikten over gjeldende saksbehandlingstider vil bli oppdatert fra 1. mars.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: