EU-flagg
Foto: iStockphoto

Status EUs enhetspatent og patentdomstol

(7.desember 2022): EUs enhetspatent og felles patentdomstol nærmer seg etter mange forsinkelser. Det er nå forventet at ordningen trer i kraft 1. juni 2023. Det europeiske patentverket (EPO) åpner for utsatt meddelelse for å få enhetseffekt.

Den siste utsettelsen er for å gi brukerne bedre tid til å skaffe seg tilgang til enhetsdomstolens Case Manager System og signere dokumenter. 

Utsatt meddelelse - enhetspatent

Fra 1. januar 2023 åpner EPO for at søkere kan be om utsatt meddelelse dersom de ønsker at patentet skal bli meddelt med enhetseffekt. Les mer om ordningen på EPOs nettsider.

Hva er et enhetspatent?

Et enhetspatent vil gjøre det mulig å få patentbeskyttelse i de EU-landene som er med i ordningen, ved å sende inn én enkelt forespørsel til Det europeiske patentverket (EPO). Enhetspatentet innebærer at patentsøknaden behandles som vanlig av EPO, det vil si at ingenting vil endre seg i fasen før tildeling. Etter at et europeisk patent er gitt, vil patentinnehaveren kunne kreve enhetseffekt for patentet fra det tidspunktet ordningen trer i kraft. Dette betyr at patentet vil gjelde i de landene som er med i ordningen, i første omgang 17 EU-medlemmer.

Alle som får meddelt europeisk patent kan søke

Alle som får meddelt europeisk patent, uavhengig av hvilket land patenthaver kommer fra, kan kreve enhetseffekt. Enhetspatent vil gjelde parallelt med dagens system, men patenthaver må velge enten enhetspatent eller nasjonalt patent.

Patenthaver må velge enhetspatent innen en måned etter at patent er meddelt i European Patent Bulletin. Denne fristen kan ikke forlenges, men det finnes mulighet for oppreisning.

Årsavgiftene for et enhetspatent tilsvarer betaling av årsavgifter i fire EPO-medlemsland. Du betaler den samlede årsavgiften til EPO. EPO forvalter registeret.

Europeiske patenter som allerede er validerte kan ikke omgjøres til enhetspatenter. Les mer om enhetspatentet og patentdomstolen på EPOs nettsider

Ordningen vil tre i kraft 1. juni 2023

Planen er at den såkalte «Sunrise Period» skal starte 1. mars 2023 og at domstolsavtalen trer i kraft 1. juni 2023. Enhetspatentet følger domstolen og starter opp 1. juni 2023. Det vil være overgangsordninger hos EPO.

Hvilke land er med i ordningen?

I første omgang omfatter ordningen 17 EU-medlemmer: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Portugal, Slovenia, Sverige, Tyskland og Østerrike.

Den felles patentdomstolen

Både inngrep og gyldighet hører under Den felles patentdomstolen. Domstolen har myndighet i alle land som er omfattet av ordningen. Domstolssystemet, Unitary Patent Court (UPC), består av en førsteinstansdomstol, en ankedomstol og et register. Lovtolkingsspørsmål kan prøves av EU-domstolen. Setet for førsteinstansdomstolen blir Paris, med avdeling i München og flere lokale og regionale avdelinger. Ankedomstolen vil ligge i Luxembourg.  Les siste status  på nettsidene til patentdomstolen (Unitary Patent Court).

 

(Denne nyheten ble første gang publisert 23. november 2022. Vi har oppdatert siden med siste status per 7. desember 2022).

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: