Gruppe med oppstilte mennesker som ser mot kamera.
UD-aspirantene og foredragsholderne på UD-aspirantseminar 27. september 2022. Foto: Marius Nilsen, Patentstyret.

UD-aspirantene lærer om immaterielle rettigheter

(24. oktober 2022): UDs aspirantkurs er et treårig trainee-program med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten. For at aspirantene også skal ta med seg kunnskap om immaterielle rettigheter når de reiser ut, deltok Patentstyret i høst på aspirantenes næringsfremmedager.

På trainee-programmet får aspirantene en innføring i norsk næringsliv og hvordan de kan bistå bedriftene internasjonalt. Vår direktør Kathrine Myhre ledet dette seminaret.

Vi inviterte med oss  Pål André Larsen fra Jotun og Astrid Skreosen fra ASAP Norway AS for å vise betydningen av rettigheter for bedrifter som jobber internasjonalt. De fortalte hvor viktig immaterielle rettigheter har vært for å sikre deres konkurransekraft og verdiskaping i utlandet. 

Sammen med tidligere ambassadør Kai Eide reflekterte Pål André og Astrid over hvordan ambassader og konsulater kan bistå norske selskaper som satser internasjonalt. Kai har lang fartstid som ambassadør bak seg, og er i dag blant annet styreleder i Norsk-Svensk Handelskammer.

Patentstyrets  Fredrik Lundvall ga aspirantene en introduksjon til immaterielle rettigheter, og  avdelingsdirektør Jostein Sandvik  fortalte om det internasjonale immaterialrettssystemet. Jostein har blant annet representert Norge i WIPO og EPO, og har deltatt i EFTA frihandelsforhandlinger og i EØS-arbeid. 

Kai Eide og Kathrine Myhre

Pål André Larsen

Astrid Skreosen

Kai Eide

Fredrik Lundvall

Jostein Sandvik

Les mer om UDs aspirantprogram

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: