Illustrasjon med pokal og teksten  Norgesmesterskap Ungdomsbedrift + Ungt Entreprenørskap
Illustrasjon/foto: Ungt Entreprenørskap

Vinnerne i NM Ungdomsbedrift er kåret

(3. mai 2022): Hedvig Bengston fra Patentstyret har sittet i juryen for NM i Ungdomsbedrift, i kategorien «Innovasjonsprisen». Konkurransen arrangeres av Ungt Entreprenørskap.

Patentstyret har inngått en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap (UE), og er godt i gang med ulike prosjekter for å integrere IPR inn i UEs programmer.

Ett av tiltakene er juryarbeid og bistand i forbindelse med konkurranser, og Hedvig fikk gleden av å delta i juryen for NM i Ungdomsbedrift, i kategorien «Innovasjonsprisen». 

Arrangementet gikk av stabelen på Thon Congress på Gardermoen 3. mai. Rundt 400 elever og lærere fra videregående skole i hele landet deltok.

Mange innovative og kreative bidrag

Sammen med de øvrige jurymedlemmene intervjuet Hedvig deltakerne til Innovasjonsprisen. Juryen satte seg inn i pitchen til 24 bedrifter som konkurrerte i denne kategorien.

«Det er utrolig spennende å sette seg inn i de kreative og innovative ideene ungdommene presenter», sier Hedvig. «Her er det mange imponerende bidrag som lover godt for grunderskap og innovasjon i fremtiden».

Årets vinnere av Innovasjonsprisen

Vinnerne av Innovasjonsprisen 2022 ble ungdomsbedriften Re-cycle UB fra Hetland videregående skole i Rogaland. 

Foto: Patentstyret

Dette er juryens begrunnelse: «Denne ungdomsbedriften bruker komponenter som andre har gitt opp, og gir dem nytt liv på en måte som gir kunden tilgang til mobilitet på en billigere måte enn noen andre. Produktet er både økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig.»

På de neste plassene kom Navaria UB fra Romsdal videregående skole i Møre og Romsdal og  Solation UB fra Thora Storm videregående skole i Trøndelag.

HC Sealift UB ble kåret til Norges beste ungdomsbedrift totalt sett.

Juryen bestod av representanter fra Forskningsparken, Virke, Citibank, Gjensidige, Dignio, Munchmuseet og Patentstyret. Foto: Patentstyret

Vi håper juryarbeidet har bidratt til å synliggjøre Patentstyret og betydningen av immaterielle rettigheter for ungdomsbedriftene. Samtidig får vi gjennom Ungt Entrepenørskap verdifull innsikt i ungdommenes innovasjonsarbeid, og ser hvor det er viktig å sette inn støtet i vår fremtidige satsing på bevisstgjøring om IPR overfor barn og unge.

Foto: Patentstyret

Les mer om vinnerne av NM Ungdomsbedrift på UEs nettsider

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: