Nyheter 2023

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2023.
Illustrasjon av ulike produkter.

Begrensninger i varefortegnelsen for varemerker

(13. september 2023): Hvilke begrensninger godtar Patentstyret i en allerede innsendt varefortegnelse? En varefortegnelse kan aldri utvides etter innlevering av søknad, men den kan begrenses. Dette gjøres typisk for å unngå registreringshindringer eller for å kunne inngå avtaler med innehavere av tidligere registrerte rettigheter.

Kvinne og mann med papirer og flagg

Ny samarbeidsavtale mellom Innovasjon Norge og Patentstyret

(18. august 2023): Denne uken undertegnet Innovasjon Norge og Patentstyret en samarbeidsavtale som legger grunnlaget for tettere dialog og felles og koordinert aktivitet. Målet er å øke kunnskapen om hvordan immaterielle eiendeler og rettigheter beskyttes og å dekke næringslivet og kundenes behov for tjenester.

Vårt prisbelønte kundesenter hjelper deg gjerne

(15. august 2023): Lurer du på noe om immaterielle verdier og rettigheter, vil du bli godt ivaretatt av landets mest kompetente på området. Kundesenteret vårt har for femte år på rad vunnet prisen for beste kundeservice i offentlig sektor. De legger ned mye arbeid i hver eneste henvendelse for å gjøre en forskjell for mange gründere, oppstartsbedrifter, SMBer, studenter, forskere og andre med innovasjonskraft – kanskje også deg?

Bilder av kvinner og menn med trofé på en scene.
Vinnere av European Inventor Award 2023. Oppfinnelser patent forskning utvikling

Vinnere av European Inventor Award 2023

(24. juli 2023): Årets vinnere av av denne prestisjetunge prisen ble kåret 4. juli. Vinnerne kommer fra Kina, Finland, Frankrike, Irland og Spania. De ble valgt blant over 600 kandidater fra hele verden. Prisen deles ut av Det europeiske patentkontoret, EPO.

EUIPOs hovedkvarter i Alicante.

Harmonisering av praksis på varemerke- og designområdet

(21. juni 2023): For det norske næringslivet er det viktig at likt regelverk for varemerke og design blir praktisert likt i ulike land. Med endringene som trådte i kraft i varemerkeloven 1. mars 2023 har Patentstyret kunne slutte seg til harmoniseringsdokumentene som gjelder sort-hvitt merker (CP4 Scope of protection for black and white marks) og utradisjonelle merker (CP11 New Types of Mark: Examination of formal requirements and grounds for refusal).

2 men working by the PC. Cooperation Nordic Patent Institute. Patent search

Verdifull internasjonal granskings- og kundekompetanse gjennom NPI-arbeid

(19. juni 2023): Patentstyret tilbyr gjennom Nordisk Patentinstitutt (NPI) gransking av patenter til internasjonale kunder. Kundene inkluderer store konsern, patentbyråer og advokater i Europa og USA. Denne aktiviteten har nå rekordvekst, og Patentstyret er globalt foretrukken partner for slike krevende kunder.

Sommerblomster

Redusert bemanning i sommer

(2. juni 2023): Lavere bemanning i juli og deler av august kan innebære at enkelte saker vil få lengre behandlingstid enn normalt. Dette gjelder behandlingstid for design og varemerker, og leveringstid for forundersøkelser.

Mulighet for selvbetjent fristforlengelse

(24. mai 2023): Blir det travelt før sommeren? Du kan benytte deg av fristforlengelser for å svare Patentstyret. Du kan logge inn på Min konto med BankID eller tilsvarende, forlenge fristen med ett tastetrykk og få bekreftelse øyeblikkelig.

A pile og books lying open

Utdanningsprogram for fullmektiger

(24. mai 2023): Skal du ta noen av EQE-eksamenene i 2024? Nå kan du søke om ekstra pedagogisk støtte og tilgang til undervisningsressurser. Søknadsfristen er 31. august 2023.

Bilde av kvinne og mann

Hvordan kan styrene bistå til mer lønnsom innovasjon?

(21.04.23): Styresenteret AS og Patentstyret har inngått samarbeid for å øke kunnskapen om immaterielle verdier og rettigheter (IPR) i styrer. Et viktig mål med samarbeidet er å bidra til at IP-strategi og IPR settes på agendaen i styrerommet og i ledergrupper.

Kinesisk og norsk flagg

Norge og Kina har inngått avtale om patentsamarbeid, PPH-samarbeid

(11. april 2023): Patentstyret og kinesiske patentmyndigheter har videreført samarbeidsavtalen om behandling av patentsøknader. Den vil gjøre det raskere og billigere for patentsøkere å oppnå patent på oppfinnelser i det andre landet. Avtalen trådte i kraft 1. april 2023.

Personer som sitter ved et bord.

Patentstyrets årsrapport for 2022

(9. mars 2023): Nå kan du lese hva som skjedde i Patentstyret i 2022. Hvor mange søkte om rettigheter, hvor mange søknader behandlet vi, hva gjorde vi av aktiviteter og hvordan var økonomien.

Endringer i regelverk for varemerker

(1. mars 2023): Fra 1. mars trådte endringene i varemerkeloven og betalingsforskriften i kraft. Endringene bygger på EUs varemerkedirektiv, 2015/2436. Fra samme tidspunkt tiltrådte Norge Singaporetraktaten. Nedenfor er en oversikt over de viktigste endringene Patentstyret har gjort på nettsiden i den forbindelse.

EU-flagg

EUs enhetspatent og felles patentdomstol starter 1. juni 2023

(22. februar 2023): 17. februar 2023 deponerte Tyskland sitt ratifikasjonsinstrument for avtalen om EUs felles patentdomstol. Dermed skal både enhetspatentet og den felles domstolen bli operative 1. juni 2023. Den såkalte «Sunrise period» starter 1. mars.

illustrasjon med tekst

Endringer i Haag-systemets digitale verktøy

(8. februar 2023): WIPO har lansert en ny versjon av eHague Renewal, deres digitale verktøy for å fornye internasjonale registreringer. Endingene gir et bedre brukergrensesnitt og nye funksjoner.

Bilde av stigende graf med en mann bak

Rekord i varemerkesøknader til Norge

(6. februar 2023): Aldri har flere utenlandske bedrifter ønsket varemerke-rettigheter i Norge. Interessen fra norske bedrifter derimot, viser motsatt tendens.

Tre menn og en kvinne poserer foran et lerret der teksten IP Norge vises.

IP Norge etablert

(5. januar 2023): Norsk IP-klynge ble etablert på et møte hos Patentstyret 5. januar. Klynge-etableringen er et samarbeid mellom aktørene i IP-bransjen, og formålet er å utvikle et sterkt og åpent kompetansemiljø innen IP i Norge .

Tabell med 10 merkenavn + Best Global Brands

Best Global Brands 2022

(12. januar 2023): Konsulentselskapet Interbrands lager årlig en oversikt over de mest verdifulle merkevarene. I 2022 nådde for første gang den gjennomsnittlige merkeverdien til de beste globale merkevarene over 3 milliarder dollar. Apple, Microsoft, Amazon og Google topper listen med en verdi på over 200 milliarder dollar hver.


Nyheter 2022

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2022.

Nyheter 2021

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2021.

Nyheter 2020

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2020.

Nyheter 2019

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2019.

Nyheter 2018

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2018.

Nyheter 2017

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2017.

Nyheter 2016

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2016.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: