Nyheter 2023

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2023.

Mulighet for selvbetjent fristforlengelse

(24. mai 2023): Blir det travelt før sommeren? Du kan benytte deg av fristforlengelser for å svare Patentstyret. Du kan logge inn på Min konto med BankID eller tilsvarende, forlenge fristen med ett tastetrykk og få bekreftelse øyeblikkelig.

A pile og books lying open

Utdanningsprogram for fullmektiger

(24. mai 2023): Skal du ta noen av EQE-eksamenene i 2024? Nå kan du søke om ekstra pedagogisk støtte og tilgang til undervisningsressurser. Søknadsfristen er 31. august 2023.

Bilde av kvinne og mann

Hvordan kan styrene bistå til mer lønnsom innovasjon?

(21.04.23): Styresenteret AS og Patentstyret har inngått samarbeid for å øke kunnskapen om immaterielle verdier og rettigheter (IPR) i styrer. Et viktig mål med samarbeidet er å bidra til at IP-strategi og IPR settes på agendaen i styrerommet og i ledergrupper.

Kinesisk og norsk flagg

Norge og Kina har inngått avtale om patentsamarbeid, PPH-samarbeid

(11. april 2023): Patentstyret og kinesiske patentmyndigheter har videreført samarbeidsavtalen om behandling av patentsøknader. Den vil gjøre det raskere og billigere for patentsøkere å oppnå patent på oppfinnelser i det andre landet. Avtalen trådte i kraft 1. april 2023.

Personer som sitter ved et bord.

Patentstyrets årsrapport for 2022

(9. mars 2023): Nå kan du lese hva som skjedde i Patentstyret i 2022. Hvor mange søkte om rettigheter, hvor mange søknader behandlet vi, hva gjorde vi av aktiviteter og hvordan var økonomien.

Endringer i regelverk for varemerker

(1. mars 2023): Fra 1. mars trådte endringene i varemerkeloven og betalingsforskriften i kraft. Endringene bygger på EUs varemerkedirektiv, 2015/2436. Fra samme tidspunkt tiltrådte Norge Singaporetraktaten. Nedenfor er en oversikt over de viktigste endringene Patentstyret har gjort på nettsiden i den forbindelse.

EU-flagg

EUs enhetspatent og felles patentdomstol starter 1. juni 2023

(22. februar 2023): 17. februar 2023 deponerte Tyskland sitt ratifikasjonsinstrument for avtalen om EUs felles patentdomstol. Dermed skal både enhetspatentet og den felles domstolen bli operative 1. juni 2023. Den såkalte «Sunrise period» starter 1. mars.

illustrasjon med tekst

Endringer i Haag-systemets digitale verktøy

(8. februar 2023): WIPO har lansert en ny versjon av eHague Renewal, deres digitale verktøy for å fornye internasjonale registreringer. Endingene gir et bedre brukergrensesnitt og nye funksjoner.

Bilde av stigende graf med en mann bak

Rekord i varemerkesøknader til Norge

(6. februar 2023): Aldri har flere utenlandske bedrifter ønsket varemerke-rettigheter i Norge. Interessen fra norske bedrifter derimot, viser motsatt tendens.

Tre menn og en kvinne poserer foran et lerret der teksten IP Norge vises.

IP Norge etablert

(5. januar 2023): Norsk IP-klynge ble etablert på et møte hos Patentstyret 5. januar. Klynge-etableringen er et samarbeid mellom aktørene i IP-bransjen, og formålet er å utvikle et sterkt og åpent kompetansemiljø innen IP i Norge .

Tabell med 10 merkenavn + Best Global Brands

Best Global Brands 2022

(12. januar 2023): Konsulentselskapet Interbrands lager årlig en oversikt over de mest verdifulle merkevarene. I 2022 nådde for første gang den gjennomsnittlige merkeverdien til de beste globale merkevarene over 3 milliarder dollar. Apple, Microsoft, Amazon og Google topper listen med en verdi på over 200 milliarder dollar hver.


 

Nyheter 2022

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2022.

Nyheter 2021

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2021.

Nyheter 2020

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2020.

Nyheter 2019

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2019.

Nyheter 2018

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2018.

Nyheter 2017

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2017.

Nyheter 2016

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt i 2016.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: