Mynter og en kalkulator ligger på dokumenter som viser en graf
Foto: iStock

Avgiftsendringer ved innlevering av internasjonale patentsøknader

(22. mai 2023): WIPO har meddelt endringer i internasjonale avgifter som betales for innlevering av internasjonal patentsøknad under PCT.

Følgende avgiftsendringer trer i kraft med virkning fra 1. juni 2023:

• Internasjonal granskingsavgift endres fra NOK 18 760 til NOK 19 970

Se Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader for endrede avgiftssatser.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: