Mynter og en kalkulator ligger på dokumenter som viser en graf
Foto: iStock

Avgiftsendringer ved innlevering av internasjonale patentsøknader (PCT)

(13. juni 2023): På grunn av internasjonale valutajusteringer har WIPO meddelt endringer i internasjonale avgifter som betales ved innlevering av internasjonal patentsøknad under PCT.

Følgende avgiftsendringer trer i kraft med virkning fra 1. juli 2023:

  • Internasjonal søknadsavgift endres fra NOK 14 570 til NOK 15 950
  • Tilleggsavgift for hver side utover 30 endres fra NOK 160 til NOK 180

For internasjonale patentsøknader innlevert til Patentstyret som mottagende myndighet via ePCT, gjelder følgende avgiftsreduksjon med virkning fra samme dato:

  • Innlevering av XML-filer i ikke karakterkodet format endres fra NOK 2 190 til NOK 2 400
  • Innlevering av XML-filer i karakterkodet format endres fra NOK 3 290 til NOK 3 600

Se Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader for endrede avgiftssatser.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: