Illustrasjon av ulike produkter.
Illustrasjon: iStockPhoto

Begrensninger i varefortegnelsen for varemerker

(13. september 2023): Hvilke begrensninger godtar Patentstyret i en allerede innsendt varefortegnelse? En varefortegnelse kan aldri utvides etter innlevering av søknad, men den kan begrenses. Dette gjøres typisk for å unngå registreringshindringer eller for å kunne inngå avtaler med innehavere av tidligere registrerte rettigheter.

Varene og tjenestene skal angis «klart og tydelig», se varemerkeforskriften § 10. Dette betyr at markedet (konkurrentene), Patentstyret og andre myndigheter skal kunne bestemme omfanget av eneretten som søkes på grunnlag av varefortegnelsen. (F.eks. for å vurdere handlefriheten til andre næringsdrivende).  Les mer

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: