Kalender med pin.
Foto: iStock

Endring av frister for fullmakt i varemerke- og designsaker

(25. august 2023): Patentstyrets frister for å sende inn fullmakt i varemerke- og designsaker har vært 1 måned for å sende inn fullmakten, med mulighet for fristforlengelse på 1 måned. Fra 29.8.2023 gir vi isteden 2 måneder for å sende inn fullmakt. Ettersom fristen er forlenget til 2 måneder, gir vi ikke lenger fristforlengelse. Se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 6 andre ledd.
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: