Mynter og en kalkulator ligger på dokumenter som viser en graf
Foto: iStock

Endring av gebyr for nyhetsgransking av internasjonal art (ITS) under PCT Artikkel 15(5)

(13. april 2023): Det europeiske patentverket (EPO) har meddelt endring i gebyrer for nyhetsgransking av internasjonal art (ITS) for nasjonale patentsøknader.

Gebyrene ble endret med virkning fra 1. April 2023.

Se Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader for endrede avgiftssatser.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: