Foto: iStock

Endringer i regelverk for varemerker

(1. mars 2023): Fra 1. mars trådte endringene i varemerkeloven og betalingsforskriften i kraft. Endringene bygger på EUs varemerkedirektiv, 2015/2436. Fra samme tidspunkt tiltrådte Norge Singaporetraktaten. Nedenfor er en oversikt over de viktigste endringene Patentstyret har gjort på nettsiden i den forbindelse.

EUs varemerkedirektivet 2015/2436

Liste over nye sider

Noen av disse sidene finnes også på engelsk. De gjenværende sidene vil bli oversatt så snart som mulig.

Liste over sider som er blitt oppdatert

 

Varemerke - regelverk

De reviderte lovtekstene finnes bare på norsk inntil videre. Vi jobber med oversettelser til engelsk. 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: