EUIPOs hovedkvarter i Alicante.
Foto: fra EUIPOs nettsider

Harmonisering av praksis på varemerke- og designområdet

(21. juni 2023): For det norske næringslivet er det viktig at likt regelverk for varemerke og design blir praktisert likt i ulike land. Med endringene som trådte i kraft i varemerkeloven 1. mars 2023 har Patentstyret kunne slutte seg til harmoniseringsdokumentene som gjelder sort-hvitt merker (CP4 Scope of protection for black and white marks) og utradisjonelle merker (CP11 New Types of Mark: Examination of formal requirements and grounds for refusal).

I samarbeid med EUIPO har vi laget en oppdatert oversikt som viser hvilke Convergence Programmes Patentstyret har tatt del i og anser å være i overensstemmelse med. Du finner oversikten her.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: