2 men working by the PC. Cooperation Nordic Patent Institute. Patent search
Foto: iStock

Verdifull internasjonal granskings- og kundekompetanse gjennom NPI-arbeid

(19. juni 2023): Patentstyret tilbyr gjennom Nordisk Patentinstitutt (NPI) gransking av patenter til internasjonale kunder. Kundene inkluderer store konsern, patentbyråer og advokater i Europa og USA. Denne aktiviteten har nå rekordvekst, og Patentstyret er globalt foretrukken partner for slike krevende kunder.

Dette kommer norsk næringsliv til gode gjennom økt kompetanse om hva de mest profesjonelle bedriftene internasjonalt gjør.

Nordisk Patentinstitutt (NPI) er et samarbeid mellom Patentstyret, Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark og Hugverkastofan på Island. NPI Business Service opplevde rekordvekst i 2022, og denne veksten fortsetter i 2023. Omsetningen har økt med 60% i første tertial sammenlignet med fjoråret.

Patentstyrets granskningskompetanse er ettertraktet blant internasjonale kunder, og vi er ofte foretrukket leverandør. Våre kunder er hovedsakelig store internasjonale konsern innen legemiddelindustrien og IKT. De ønsker grundige undersøkelser av patentenes gyldighet før produktlanseringer, oppkjøp eller lisensiering. Vi leverer grunnlag for Freedom to Operate (FTO) med juridisk status og valideringssøk. Europeiske og amerikanske IP-rådgivere benytter også våre tjenester for valideringer og som underlag i rettssaker. NPI ser også saker for det nystartede Unified Patent Court som et interessant europeisk marked.

Kundene våre verdsetter kvalitet og profesjonalitet, og velger oss til tross for høye Nordiske priser sammenlignet med billigere leverandører fra India, USA og ellers i Europa. Vi har fornøyde kunder som kommer tilbake for flere oppdrag. Økningen skyldes blant annet bevisst satsning på kompetanseheving blant saksbehandlerne. Det er viktig for å opprettholde et høyt internasjonalt konkurransenivå i gransking

Gjennom dette arbeidet får teknologene i Patentstyret økt teknologikompetanse og erfaring med patentsystemene i EPO, USA og andre land. Dette videreformidler vi til nytte for norske søkere og kunder. Vi har spesielt merket en økning i oppdrag som krever samarbeid på tvers av tekniske fagfelt, og innen helseteknologi. En betydelig andel av de tekniske saksbehandlerne i medisinsk teknologi-seksjonen har vært opptatt med internasjonale oppdrag i en periode mellom mars og juni.

Med den kompetansen vi i Patentstyret nå opparbeider oss blant annet innen helseteknologi, er vi klare til å hjelpe norske kunder som skal bidra inn i Regjeringens satsning på helsenæringen som Norges neste nasjonale eksportsatsing. Skal Norge lykkes, må de norske kundene sørge for å ha kontroll på sine immaterielle rettigheter.

Les om NPI på deres nettsider

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: