Mulighet for selvbetjent fristforlengelse

(24. mai 2023): Blir det travelt før sommeren? Du kan benytte deg av fristforlengelser for å svare Patentstyret. Du kan logge inn på Min konto med BankID eller tilsvarende, forlenge fristen med ett tastetrykk og få bekreftelse øyeblikkelig.

Min konto finner du her.

Slike automatiske fristforlengelser blir innvilget inntil 2 ganger i løpet av søknadens levetid for patent eller varemerke og 3 ganger for design.

Ytterligere fristforlengelser krever en begrunnelse, send i så fall korrespondanse til oss via Altinn.

Det er også noen frister som ikke kan forlenges; dette ser du i brevet du har mottatt.

Se bruksanvisning for hvordan du setter opp fristforlengelse selv.

Her kan du lese mer om fristhåndtering:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: