Nye rutiner for utsendelse av nytt registreringsbevis i varemerkesaker

(13. september 2023): Har du mottatt registreringsbevis i en varemerkesak og oppdaget skrivefeil i søkers navn eller i varefortegnelsen? Gi beskjed til Patentstyret, så korrigerer vi skrivefeilen i registeret.

Ny rutine er at vi ikke lenger sender ut et nytt registreringsbevis, men du vil finne den korrigerte informasjonen i søketjenesten vår. Her kan du laste ned registeropplysningene, som du kan bruke sammen med det offisielle registreringsbeviset du allerede har mottatt.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: