Offentlig journal

Patentstyret er unntatt plikten om å gjøre offentlig journal tilgjengelig på internett.

Patentstyret har ikke plikt til å gjøre offentlig journal tilgjengelig på internett, se offentlegforskrifta § 6

Hvis du ønsker innsyn i dokumentene våre, kan du kontakte kundesenteret vårt:
Tel: +47 22 38 73 00 eller sende en e-post til post@patentstyret.no.

Vi minner om at dokumenter som angår patent-, varemerke- og designsøknader, og rettigheter til patent, varemerke eller design, i utstrakt grad er tilgjengelig fra søketjenesten vår

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: