Finn varemerker, design, patenter

Organisasjon og ansatte

Oversikt over Patentstyrets ledergruppe og ansatte. Søk etter ansatte her.

Direktør Assisterende direktør Juridisk og internasjonal Design og varemerke Kommunikasjon og kunnskap Patent Virksomhetsstyring Digitale tjenester
Direktør Assisterende direktør Juridisk og internasjonal Design og varemerke Kommunikasjon og kunnskap Patent Virksomhetsstyring Digitale tjenester

Ledergruppen

Ledelsen i Patentstyret består av Direktør Per A. Foss og seks avdelingsdirektører.

Les mer om ledelsen

Direktør

Per Foss
Direktør
Stab
Toril Foss
Assisterende direktør
Siri Skaare-Botner
Spesialrådgiver
Karin Kofoed
Førstekonsulent

Juridisk og internasjonal

Jostein Sandvik
Avdelingsdirektør
Stab
Vegar Johnsrud
Juridisk seniorrådgiver
Karine Lutnæs Aigner
Juridisk seniorrådgiver
Hedvig Bengston
Juridisk seniorrådgiver

Design og varemerke

Ingrid Mauritzen
Avdelingsdirektør
Juridisk D&V
Nathaniel Skar Eide
Sommervikar
Eva Havnerås
Juridisk rådgiver
Tu Nhi Van
Juridisk rådgiver
Trine Hvammen-Nicholson
Juridisk seniorrådgiver
Tord Hestenes
Juridisk seniorrådgiver
Siri Katrine Steudel
Juridisk seniorrådgiver
Rikke Løvsjø
Juridisk seniorrådgiver
Pål Lefsaker
Juridisk seniorrådgiver
Oluf Grytting Wie
Juridisk seniorrådgiver
Marie Smukkestad
Juridisk seniorrådgiver
Mariane Folkestad-Giry
Juridisk seniorrådgiver
Magne Arentsen
Juridisk seniorrådgiver
Karine Mathisen
Juridisk seniorrådgiver
Knut Andreas Bostad
Seksjonssjef
Ingeborg Alme Råsberg
Juridisk seniorrådgiver
Hilde Helgeland
Juridisk seniorrådgiver
Gunhild Giske Skyberg
Juridisk seniorrådgiver
Fredrik Opsjøn Lindmark
Juridisk rådgiver
Christian Ruud
Juridisk seniorrådgiver
Christine Pahle Ombudstvedt
Juridisk seniorrådgiver
Varemerke UNI
Hedda Høyby
Seniorrådgiver
Tormod Nilsen
Seniorrådgiver
Solrun Dolva
Seksjonssjef
Per Gunnar Linvik
Seniorkonsulent
Mona Svensen
Seniorkonsulent
Marianne Jorfall Ekvang
Seniorkonsulent
Lars Paalgard Søyland
Rådgiver
Kristoffer Østvang
Seniorkonsulent
Kjersti Eide
Rådgiver
Hege Snekkermoen Nydahl
Seniorkonsulent
Gry Murud
Seniorkonsulent
Anne Merete Dahl
Seniorkonsulent
Varemerke nasjonal
Andreas Trondsen
Rådgiver
Florentina Mathilda Østerberg Torgersen
Seniorkonsulent
Tanja Eikenes
Seniorkonsulent
Tora Helle Christiansen
Rådgiver
Svein Olav H. Sandvik
Seniorkonsulent
Siri M. Leander
Seniorrådgiver
Monika Meisler
Seksjonssjef
Lene Pedersen
Seniorkonsulent
Hege Merete Liodden
Seniorkonsulent
Carine Nesse
Seniorkonsulent
Berit Kulbotten
Seniorkonsulent
Arild Johansen
Seniorkonsulent
Design
Wigdis Sollie
Rådgiver
Sabrina Fregosi Maaø
Rådgiver
Kjersti Gravklev
Rådgiver
Anne Kathrin Waage
Seniorrådgiver
Varemerke internasjonal
Thomas Gundersen
Rådgiver
Therese Joelsen
Seniorkonsulent
Synnøve Heimdahl
Rådgiver
Mikkel Vika
Seniorkonsulent
Marianne Halvorsen
Seniorkonsulent
Line Reum
Seniorkonsulent
Hilde Zander
Seniorkonsulent
Hanne Larder
Seksjonssjef (også for Design)
Halldis Marie Hedenstad
Seniorkonsulent
Geir Salomonsen
Seniorkonsulent
Elin Solheim Lie
Seniorkonsulent
Elisa Bischoff
Rådgiver
Anne Hilstad Eid
Seniorkonsulent
Stab
Randi Lian
Førstekonsulent

Kommunikasjon og kunnskap

Bernt Boldvik
Avdelingsdirektør
Stab
Vigdis Aaserud
Førstekonsulent
Jacob Calmeyer
Seniorrådgiver
Bjarne J. Kvam
Seniorrådgiver
Kommunikasjon
Trine Anderdal Holm
Seniorrådgiver
Peter Risholm
Seniorrådgiver
Liv Rasmussen
Konsulent
Lillian Evy Jakobsen
Seniorrådgiver
Kirstin Elisa Vinje
Rådgiver
Ingvild Øverby
Seniorrådgiver
Hilde Seiersten
Seniorkonsulent
Evelyn Iversen
Seksjonssjef
Anne Margaret Burnett
Seniorrådgiver
Ann Kollstrøm
Seniorrådgiver
Anita Høyer Halvorsen
Seniorkonsulent
Kunnskap
Per Ødegård
Seniorrådgiver
Maria-Pilar Mendoza Quiza
Førstekonsulent
Merete Grytten
Seksjonssjef
Lena Solheim
Seniorkonsulent
Kaja Sommer Midttun
Rådgiver
Kenneth Bech
Seniorrådgiver
Hilde Galtung Hollseter
Rådgiver
Hildegard Bøhmer
Seniorrådgiver
Hilde Hafell
Seniorrådgiver
Elin Møller Hansen
Rådgiver
Bente Fjeldberg
Seniorrådgiver
Anne-Mette Olsen
Rådgiver

Digitale tjenester

Otto Scharff
Avdelingsdirektør
Utvikling
Thor Magne Langsæter
Sjefingeniør
Star Rashid
Seniorrådgiver
Son Nguyen
Rådgiver
Rune Bergedalen
Seniorrådgiver
Pål Vidar Nydahl
Seniorrådgiver
Per Thomas Kraabøl
Seniorrådgiver
Morten Aaseby
Seniorkonsulent
Kari Blekastad Hegge
Rådgiver
Farrokh Mohammadi
Rådgiver
Bjørn Tisthammer
Seksjonssjef
Drift og sikkerhet
Roar Eivindsen Kulø Hagen
Seksjonssjef
Øystein Holm
Seniorrådgiver
May Leena Singh
Seniorrådgiver
Jean-Baptiste Giry
Seniorrådgiver
Hans Vegar Danielsen
Fagarbeider m/fagbrev
Harald Lyse
Seniorrådgiver
Hanne Cecilie Lunde
Seniorrådgiver
Christel Høgaas Rydning
Førstekonsulent
Cecilie Fossum
Seniorkonsulent
Børre Kopaas
Konsulent
Stab
Jens Petter Sollie
Seniorrådgiver
Jan Fredrik Sturm
Seniorrådgiver
Freddy Strømmen
Seniorrådgiver

Virksomhetsstyring

Marie Rasmussen
Avdelingsdirektør
Økonomi
Zana Radevska
Seniorrådgiver
Tove Rasch
Seniorrådgiver
Per Gunnar Norling
Seniorrådgiver
Ping Chen
Seniorkonsulent
Kirsti Engen Sturm
Rådgiver
Ingebjørg Kongshaug
Seniorkonsulent
Helge Skjervheim
Rådgiver
Helén Ohlsson Berg
Seksjonssjef
Hilde Engerdahl Johannessen
Seniorkonsulent
Geir-Kristian Slydahl
Seniorrådgiver
Erling Selte
Rådgiver
Arkiv og journal
Mari Maria Werner
Sommervikar 2019
Thea Skogsrud Halvorsen
Seniorkonsulent
Tone Opseth
Seniorkonsulent
Sigrid Werner
Seksjonssjef
Mari Wasseng
Seniorkonsulent
May Britt Iversen
Seniorkonsulent
Ellen Brandshaug Olsen
Seniorkonsulent
Bente Jacobsen Falch
Førstekonsulent
Anette Tobiassen
Seniorkonsulent
Anne Cathrine Lier
Seniorkonsulent
Patentproduksjon
Wenche Delerud
Seniorkonsulent
Tel: +
Synnøve Engum
Seksjonssjef
Renate Røseth
Seniorkonsulent
Per Stenberg
Førstekonsulent
Modhumita Barua
Konsulent
Laila Meyer
Seniorkonsulent
Linda Kristin Sand
Seniorrådgiver
Kari Nybakk
Førstekonsulent
Kari L. Skjeseth
Seniorkonsulent
Kari Elisabeth Elsvåg
Førstekonsulent
Hilde Myhre-Andersen
Seniorkonsulent
Hildegunn Skagen
Seniorkonsulent
Hild Danielsen
Seniorkonsulent
Gitte Jacobsen
Seniorkonsulent
Fumiko Ito
Seniorkonsulent
Eva Irene Skaug
Seniorkonsulent
Eva Frøland
Rådgiver
Beata Malecka
Førstekonsulent
Anette Søbstad
Seniorkonsulent
HR
Ståle Windingstad
Seniorrådgiver
Lars Espen Sæhle
Seksjonssjef
Lise Buer Sturm
Seniorkonsulent

Patent

Bjørn Lillekjendlie
Avdelingsdirektør
Elektro og fysikk
Vesna Gardasevic
Senioringeniør
Trond Lomås
Senioringeniør
Pascal Versini
Senioringeniør
Margrethe Holmer Rein
Overingeniør
Margrete Godell
Sjefingeniør
Tel: +
Line Marjatta Nicolayssen
Senioringeniør
Laila Dahl
Senioringeniør
Kristoffer Bakkerud
Sjefingeniør
Kai Haugseth
Sjefingeniør
Jon Sletvold
Seksjonssjef
Jan Ove Askautrud
Senioringeniør
Jan Frode Næss
Sjefingeniør
Jørgen Akselvoll
Sjefingeniør
Ingvild Røger
Senioringeniør
Ilyas Aouad
Senioringeniør
Heidi Evensen
Overingeniør
Gro Svehagen
Senioringeniør
Abraham Ghebremedhin
Senioringeniør
Arne Fæster
Senioringeniør
Arlindo Bengui André
Senioringeniør
Kjemi
Van Bich Vo
Senioringeniør
Susan Vo
Senioringeniør
Shire Elmi
Sjefingeniør
Ragnar Bårdsgård
Sjefingeniør
Natalie Schlaf
Sjefingeniør
Jon Erik Fangberget
Sjefingeniør
Irene Fjeldahl Johannesen
Sjefingeniør
Iren Beisvåg
Sjefingeniør
Hege Fagerheim Rustad
Sjefingeniør
Hanne Berg Cortesi
Sjefingeniør
Gerd Lillian Livgard
Sjefingeniør
Fredrik Lundvall
Senioringeniør
Ellen Østensen
Senioringeniør
Elena Eilrich
Sjefingeniør
Christin Walle Seim
Senioringeniør
Camilla Hammer Hopland
Senioringeniør
Bente Aarum-Ulvås
Sjefingeniør
Anne-Terese J. Vie
Seksjonssjef
Bio-mek
Tove Kathrine Rognan
Senioringeniør
Tatiana P. Mortensen
Sjefingeniør
Tone Julseth Paulsen
Senioringeniør
Randi Gaarder
Sjefingeniør
Olav Bergheim
Sjefingeniør
Novak Jamina
Senioringeniør
Nebojsa Gradibor Markovic
Sjefingeniør
Marianne Skånseng
Sjefingeniør
Marko Peltonen
Sjefingeniør
Maria Helen Lexberg
Senioringeniør
Knut Bråten
Sjefingeniør
Kjell Amundsen
Sjefingeniør
Joachim Frydenlund
Senioringeniør
John André Wilhelmsen Hodneland
Sjefingeniør
Irene Sandøy
Seksjonssjef
Inger Rabben
Sjefingeniør
Helene Oulie-Hansen
Sjefingeniør
Heidi Sire Berner
Sjefingeniør
Erlend Anderssen
Sjefingeniør
Barbro Sæther
Sjefingeniør
Olje, skip og bygg
Thamir Jassim Al-Amiri
Sjefingeniør
Sirak Zere Solomon
Overingeniør
Øystein Skalland
Sjefingeniør
Petter Von Ubisch
Overingeniør
Petter Nøklebye
Senioringeniør
Per Midtdal
Sjefingeniør
Olav Alfred Aasen
Sjefingeniør
Njål Ivar Fodnes
Sjefingeniør
Martin N. Wikheim
Sjefingeniør
Magnus Eriksson
Senioringeniør
Margrethe Stange Overå
Overingeniør
Knut Wigernes
Senioringeniør
Kanja Bah
Seksjonssjef
Kathrine Nymoen
Sjefingeniør
Hai Vu Thai Nguyen
Avdelingsingeniør
Heidi Langen
Avdelingsingeniør
Daniel Westbye
Senioringeniør
Mohsen Bardestani
Senioringeniør
Bjørn Løvås
Sjefingeniør
Bill Arlander
Sjefingeniør
Mohamed Muse Ali
Overingeniør
Anders Holten Løland
Avdelingsingeniør
Patentjuridisk
Marianne Rørvik
Seksjonssjef
Dag Braaten
Juridisk rådgiver
Stab
Inger Sofie Næsgaard
Sjefingeniør
×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Ja Nei