Organisasjon

Oversikt over Patentstyrets ledergruppe og ansatte. Søk etter ansatte her.

Ledergruppen

Ledelsen i Patentstyret består av Direktør Per A. Foss og seks avdelingsdirektører.

Les mer om ledelsen

Direktør

Per Foss
Direktør
Tel: 4722387420
Stab
Bjarne J. Kvam
Seniorrådgiver
Tel: 4722387650
Karin Kofoed
Førstekonsulent
Tel: 4722387363

Design - og Varemerkeavdelingen

Design- og varemerkeavdeling behandler søknader om varemerke- og designregistrering, samt klager på foretaksnavn. Avdelingen utfører forundersøkelser og holder kurs og foredrag på egne og andres arrangementer.

Andre viktige oppgaver er utstrakt kontakt med kunder og fullmektiger, og involvering i internasjonalt og nordisk arbeid på design- og varemerkeområdet.

Bernt Boldvik
Avdelingsdirektør
Tel: 4722387416
Seksjon 2 Internasjonale varemerker
Anne Hilstad Eid
Seniorkonsulent
Tel: 4722387304
Elin Solheim Lie
Seniorkonsulent
Tel: 4722387533
Elisa Bischoff
Rådgiver
Tel: 4722387639
Gry Murud
Førstekonsulent
Tel: 4722387534
Hanne Larder
Seksjonssjef
Tel: 4722387425
Hilde Zander
Seniorkonsulent
Tel: 4722387426
Kristoffer Østvang
Førstekonsulent
Tel: 4722387429
Line Reum
Seniorkonsulent
Tel: 4722387359
Marianne Jorfall Ekvang
Seniorkonsulent
Tel: 4722387696
Mikkel Vika
Seniorkonsulent
Tel: 4722387527
Synnøve Heimdahl
Seniorkonsulent
Tel: 4722387444
Therese Joelsen
Seniorkonsulent
Tel: 4722387632
Thomas Gundersen
Seniorkonsulent
Tel: 4722387496
Designseksjonen
Anne Kathrin Waage
Rådgiver
Tel: 4722387592
Kjersti Gravklev
Rådgiver
Tel: 4722387369
Marie Rasmussen
Seksjonssjef
Tel: 4722387613
Sabrina Fregosi Maaø
Rådgiver
Tel: 4722387435
Wigdis Sollie
Rådgiver
Tel: 4722387423
Seksjon 1 Nasjonale varemerker
Anne M. Holth
Seniorkonsulent
Tel: 4722387408
Carine Nesse
Førstekonsulent
Tel: 4722387300
Eva Havnerås
Midlertidig stilling
Tel: 4722387385
Halldis Marie Hedenstad
Seniorkonsulent
Tel: 4722387406
Hege Merete Liodden
Seniorkonsulent
Tel: 4722387354
Hege Snekkermoen Nydahl
Seniorkonsulent
Tel: 4722387566
Kjersti Eide
Rådgiver
Tel: 4722387348
Lars Paalgard Søyland
Seniorkonsulent
Tel: 4722387412
Lene Pedersen
Seniorkonsulent
Tel: 4722387449
Marianne Halvorsen
Seniorkonsulent
Tel: 4722387606
Marianne Olsen
Seniorkonsulent
Tel: 4722387605
Sigbjørn Heldahl
Seniorkonsulent
Tel: 4722387453
Siri M. Leander
Seniorrådgiver
Tel: 4722387316
Solrun Dolva
Seksjonssjef
Tel: 4722387654
Svein Olav H. Sandvik
Seniorkonsulent
Tel: 4722387411
Tanja Eikenes
Seniorkonsulent
Tel: 4722387483
Tora Helle Christiansen
Rådgiver
Tel: 4722387394
Tormod Nilsen
Seniorrådgiver
Tel: 4722387451
Seksjon 3 Varemerke
Christian Ruud
Seniorrådgiver
Tel: 4722387431
Christine Pahle Ombudstvedt
Seniorrådgiver
Tel: 4722387324
Fredrik Almaas
Seniorrådgiver
Tel: 4722387637
Gunhild Giske Skyberg
Seniorrådgiver
Tel: 4722387583
Helen Xu
Midlertidig stilling
Tel: 4722387393
Hilde Helgeland
Seniorrådgiver
Tel: 4722387535
Ingeborg Alme Råsberg
Seniorrådgiver
Tel: 4722387548
Kaja von Hedenberg
Seniorrådgiver
Tel: 4722387627
Karine Mathisen
Seniorrådgiver
Tel: 4722387349
Knut Andreas Bostad
Seksjonsjef
Tel: 4722387405
Magne Arentsen
Seniorrådgiver
Tel: 4722387437
Mariane Folkestad-Giry
Seniorrådgiver
Tel: 4722387547
Marie Smukkestad
Seniorrådgiver
Tel: 4722387364
Oluf Grytting Wie
Seniorrådgiver
Tel: 4722387407
Pål Lefsaker
Seniorrådgiver
Tel: 4722387541
Rikke Løvsjø
Seniorrådgiver
Tel: 4722387388
Sarah Wennberg Svendsen
Seniorrådgiver
Tel: 4722387676
Siri Katrine Steudel
Seniorrådgiver
Tel: 4722387538
Sissel Bøe-Sollund
Seniorrådgiver
Tel: 4722387569
Tord Hestenes
Seniorrådgiver
Tel: 4722387635
Trine Hvammen-Nicholson
Seniorrådgiver
Tel: 4722387542
Tu Nhi Van
Rådgiver
Tel: 4722387526
Stab
Randi Lian
Førstekonsulent
Tel: 4722387664

Fellestjenester

Avdeling for fellestjenester leverer tjenester til Patentstyrets ansatte innen HR, økonomi, forvaltning og IT.

Toril Foss
Avdelingsdirektør
Tel: 4722387472
Stab - Fellesarkiv
Bente Jacobsen Falch
Førstekonsulent
Tel: 4722387308
Harald Veinan Hellerud
Rådgiver
Tel: 4722387305
IT-seksjonen
Børre Kopaas
Konsulent
Tel: 4722387559
Cecilie Fossum
Seniorkonsulent
Tel: 4722387517
Christel Høgaas Rydning
Førstekonsulent
Tel: 4722387502
Farrokh Mohammadi
Rådgiver
Tel: 4722387319
Hanne Cecilie Lunde
Seniorrådgiver
Tel: 4722387395
Hans Vegar Danielsen
Fagarbeider m/fagbrev
Tel: 4722387518
Harald Lyse
Seniorrådgiver
Tel: 4722387503
Jean-Baptiste Giry
Seniorrådgiver
Tel: 4722387672
Kari Blekastad Hegge
Rådgiver
Tel: 4722387419
Pål Vidar Nydahl
Seniorrådgiver
Tel: 4722387532
Roar Eivindsen Kulø Hagen
Seksjonssjef
Tel: 4722387501
Rune Bergedalen
Seniorrådgiver
Tel: 4722387321
Son Nguyen
Rådgiver
Tel: 4722387673
Star Rashid
Rådgiver
Tel: 4722387482
Øystein Holm
Seniorrådgiver
Tel: 4722387478
Økonomiseksjonen
Erling Selte
Seniorkonsulent
Tel: 4722387381
Geir-Kristian Slydahl
Seniorrådgiver
Tel: 4722387378
Helén Ohlsson Berg
Seksjonssjef
Tel: 4722387481
Helge Skjervheim
Seniorkonsulent
Tel: 4722387366
Hilde Engerdahl Johannessen
Seniorkonsulent
Tel: 4722387580
Ingebjørg Kongshaug
Seniorkonsulent
Tel: 4722387384
Kirsti Engen Sturm
Rådgiver
Tel: 4722387396
Per Gunnar Norling
Seniorrådgiver
Tel: 4722387392
Ping Chen
Seniorkonsulent
Tel: 4722387670
Tove Rasch
Seniorrådgiver
Tel: 4722387422
Zana Radevska
Seniorrådgiver
Tel: 4722387586
HR-seksjonen
Lise Buer Sturm
Seniorkonsulent
Tel: 4722387339
Siri Skaare-Botner
Seksjonssjef
Tel: 4722387414
Ståle Windingstad
Seniorrådgiver
Tel: 4722387553

Juridisk og internasjonal stab

Juridisk og internasjonal stab har ansvar for oppgaver av overordnet juridisk og /eller politisk karakter.

Eksempelvis spørsmålet om opprinnelsesangivelser for biologisk materiale og tradisjonell kunnskap i patentsøknader, forhandlinger av nye EF-direktiver og forordninger, arbeidsrettslige spørsmål, lov- og forskriftsarbeid og forskjellige utredninger.

De deltar i forberedelser og forhandlinger av frihandelsavtaler med land utenfor EU i EFTA-regi.

Jostein Sandvik
Avdelingsdirektør
Tel: 4722387409
Stab
Hedvig Bengston
Seniorrådgiver
Tel: 4722387402
Karine Lutnæs Aigner
Seniorrådgiver
Tel: 4722387479
Vegar Johnsrud
Seniorrådgiver
Tel: 4722387438

Marked og Informasjon

Marked og informasjon har ansvar for kurs- og foredragsvirksomhet, forundersøkelser, markedsføring, media/pressekontakt, digitale kommunikasjonskanaler, utvikling av kunderettede elektroniske tjenester og kundehenvendelser per telefon og ved besøk.

Otto Scharff
Avdelingsdirektør
Tel: 4722387669
Kommunikasjon
Anita Høyer Halvorsen
Førstekonsulent
Tel: 4722387338
Ann Kollstrøm
Seksjonssjef
Tel: 4722387343
Anne Margaret Burnett
Seniorrådgiver
Tel: 4722387307
Hilde Seiersten
Førstekonsulent
Tel: 4722387560
Ingvild Øverby
Seniorrådgiver
Tel: 4722387617
Jacob Calmeyer
Seniorrådgiver
Tel: 4722387325
Kirstin Elisa Vinje
Rådgiver
Tel: 4722387424
Lena Solheim
Seniorkonsulent
Tel: 4722387647
Lillian Evy Jakobsen
Seniorrådgiver
Tel: 4722387575
Liv Rasmussen
Konsulent
Tel: 4722387323
Maria-Pilar Mendoza Quiza
Førstekonsulent
Tel: 4722387362
Peter Risholm
Seniorrådgiver
Tel: 4722387337
Marked
Anne-Mette Olsen
Rådgiver
Tel: 4722387330
Bente Fjeldberg
Rådgiver
Tel: 4722387344
Elin Møller Hansen
Seniorkonsulent
Tel: 4722387573
Hilde Galtung Hollseter
Førstekonsulent
Tel: 4722387326
Hilde Hafell
Seniorrådgiver
Tel: 4722387623
Hildegard Bøhmer
Seniorrådgiver
Tel: 4722387626
Kaja Sommer Midttun
Rådgiver
Tel: 4722387382
Kenneth Bech
Rådgiver
Tel: 4722387383
Merete Grytten
Seksjonssjef
Tel: 4722387668
Per Ødegård
Seniorrådgiver
Tel: 4722387318
Stab
Freddy Strømmen
Seniorrådgiver
Tel: 4722387448
Vigdis Aaserud
Førstekonsulent
Tel: 4722387314

Patentavdelingen

Patentavdelingen gransker, behandler og avgjør søknader om patent, samt utfører forundersøkelser og oppdrag for Nordisk Patentinstitutt.

Avdelingen har også ansvar for juridisk rådgivning internt og eksternt innenfor patentrettens område, juridisk utredningsarbeid, lovarbeid, oppreisningssaker og internasjonalt arbeid.

Bjørn Lillekjendlie
Avdelingsdirektør
Tel: 4722387350
Elektro og fysikk
Abraham Ghebremedhin
Overingeniør
Tel: 4722387567
Arlindo Bengui André
Senioringeniør
Tel: 4722387540
Arne Fæster
Senioringeniør
Tel: 4722387552
Gro Svehagen
Senioringeniør
Tel: 4722387589
Heidi Evensen
Overingeniør
Tel: 4722387443
Ilyas Aouad
Senioringeniør
Tel: 4722387302
Ingvild Røger
Senioringeniør
Tel: 4722387571
Jan Frode Næss
Sjefingeniør
Tel: 4722387581
Jan Ove Askautrud
Senioringeniør
Tel: 4722387436
Jon Sletvold
Seksjonsjef
Tel: 4722387313
Jørgen Akselvoll
Sjefingeniør
Tel: 4722387522
Kai Haugseth
Sjefingeniør
Tel: 4722387576
Kristoffer Bakkerud
Sjefingeniør
Tel: 4722387584
Laila Dahl
Senioringeniør
Tel: 4722387375
Margrete Godell
Sjefingeniør
Tel: 4722387466
Margrethe Holmer Rein
Overingeniør
Tel: 4722387621
Pascal Versini
Senioringeniør
Tel: 4722387554
Trond Lomås
Senioringeniør
Tel: 4722387377
Vesna Gardasevic
Senioringeniør
Tel: 4722387367
Kjemi
Anne-Terese J. Vie
Seksjonsjef
Tel: 4722387457
Bente Aarum-Ulvås
Senioringeniør
Tel: 4722387523
Camilla Hammer Hopland
Senioringeniør
Tel: 4722387636
Christin Walle Seim
Senioringeniør
Tel: 4722387531
Edmund André Høydahl
Senioringeniør
Tel: 4722387492
Elena Eilrich
Sjefingeniør
Tel: 4722387549
Gerd Lillian Livgard
Sjefingeniør
Tel: 4722387489
Hanne Berg Cortesi
Sjefingeniør
Tel: 4722387539
Hege Fagerheim Rustad
Sjefingeniør
Tel: 4722387607
Iren Beisvåg
Sjefingeniør
Tel: 4722387473
Irene Fjeldahl Johannesen
Sjefingeniør
Tel: 4722387404
Jon Erik Fangberget
Sjefingeniør
Tel: 4722387476
Natalie Schlaf
Sjefingeniør
Tel: 4722387662
Per-Erik Kristiansen
Sjefingeniør
Tel: 4722387464
Ragnar Bårdsgård
Sjefingeniør
Tel: 4722387484
Shire Elmi
Sjefingeniør
Tel: 4722387528
Susan Vo
Senioringeniør
Tel: 4722387658
Van Bich Vo
Senioringeniør
Tel: 4722387620
Bio-Mek
Barbro Sæther
Sjefingeniør
Tel: 4722387491
Bjørn Tisthammer
Sjefingeniør
Tel: 4722387461
Erlend Anderssen
Sjefingeniør
Tel: 4722387455
Heidi Sire Berner
Sjefingeniør
Tel: 4722387467
Helene Oulie-Hansen
Sjefingeniør
Tel: 4722387593
Inger Rabben
Sjefingeniør
Tel: 4722387653
Irene Sandøy
Seksjonsjef
Tel: 4722387334
Joachim Frydenlund
Senioringeniør
Tel: 4722387430
John André Wilhelmsen Hodneland
Sjefingeniør
Tel: 4722387546
Kjell Amundsen
Sjefingeniør
Tel: 4722387434
Knut Bråten
Sjefingeniør
Tel: 4722387506
Marianne Skånseng
Sjefingeniør
Tel: 4722387516
Marko Peltonen
Sjefingeniør
Tel: 4722387410
Nebojsa Gradibor Markovic
Senioringeniør
Tel: 4722387622
Novak Jamina
Senioringeniør
Tel: 4722387512
Olav Bergheim
Sjefingeniør
Tel: 4722387376
Randi Gaarder
Sjefingeniør
Tel: 4722387595
Tatiana P. Mortensen
Sjefingeniør
Tel: 4722387428
Tove Kathrine Rognan
Senioringeniør
Tel: 4722387342
Olje, skip og bygg
Biljana Dukic
Senioringeniør
Tel: 4722387309
Bill Arlander
Sjefingeniør
Tel: 4722387524
Bjørn Inge Kalland
Sjefingeniør
Tel: 4722387400
Bjørn Løvås
Sjefingeniør
Tel: 4722387530
Daniel Westbye
Overingeniør
Tel: 4722387432
Henrik Braune
Senioringeniør
Tel: 4722387372
Kanja Bah
Seksjonsjef
Tel: 4722387544
Kathrine Nymoen
Sjefingeniør
Tel: 4722387468
Knut Tveitan
Senioringeniør
Tel: 4722387373
Magnus Eriksson
Senioringeniør
Tel: 4722387439
Margrethe Stange Overå
Overingeniør
Tel: 4722387311
Martin N. Wikheim
Sjefingeniør
Tel: 4722387513
Mohamed Muse Ali
Avdelingsingeniør
Tel: 4722387494
Njål Ivar Fodnes
Sjefingeniør
Tel: 4722387510
Olav Alfred Aasen
Sjefingeniør
Tel: 4722387578
Per Midtdal
Sjefingeniør
Tel: 4722387514
Petter Nøklebye
Senioringeniør
Tel: 4722387610
Simen Svare Kristoffersen
Overingeniør
Tel: 4722387421
Sirak Zere Solomon
Overingeniør
Tel: 4722387521
Thamir Jassim Al-Amiri
Sjefingeniør
Tel: 4722387537
Øystein Skalland
Sjefingeniør
Tel: 4722387525
Patentjuridisk
Dag Braaten
Rådgiver
Tel: 4722387519
Ingrid Mauritzen
Seksjonssjef
Tel: 4722387490
Marianne Rørvik
Seniorrådgiver
Tel: 4722387374
Stab
Inger Sofie Næsgaard
Sjefingeniør
Tel: 4722387458
Marit Kjelleberg Hauge
Førstekonsulent
Tel: 4722387563

Produksjon og systemer

Produksjon og systemer har ansvar for administrativ søknadsbehandling for patent, varemerke og design og for oppdatering av rettighetsregistrene.

Dette omfatter blant annet journalføring, innledende formaliakontroll og fakturering, fristhåndtering, henleggelser, gjenopptagelser, publisering, registreringsbrev, validering av europeiske patenter, fornyelser, årsavgifter, registerendringer, søknader levert via internasjonale søknadsordninger. Oppgavene innebærer en utstrakt kundekontakt.

I tillegg har avdelingen ansvar for elektroniske systemer som benyttes i søknadsbehandlingen: saksbehandlingsverktøyet SANT, kvalitetsstyringssystemet SKALA (ISO 9001:2008), eksterne databaser som brukes ved granskningen, digital dialog med kunder via Altinn.

Lars Espen Sæhle
Avdelingsdirektør
Tel: 4722387579
Seksjon 2
Anette Søbstad
Seniorkonsulent
Tel: 4722387596
Anne Merete Dahl
Seniorkonsulent
Tel: 4722387568
Arild Johansen
Førstekonsulent
Tel: 4722387558
Eva Frøland
Seniorkonsulent
Tel: 4722387386
Geir Salomonsen
Seniorkonsulent
Tel: 4722387433
Gitte Jacobsen
Førstekonsulent
Tel: 4722387329
Kari Elisabeth Elsvåg
Førstekonsulent
Tel: 4722387462
Mona Svensen
Førstekonsulent
Tel: 4722387640
Per Gunnar Linvik
Seniorkonsulent
Tel: 4722387465
Sigrid Werner
Seniorkonsulent
Tel: 4722387497
Synnøve Engum
Seksjonssjef
Tel: 4722387570
Torunn Stillingen
Førstekonsulent
Tel: 4722387638
Trine Anderdal Holm
Rådgiver
Tel: 4722387353
Seksjon 1
Anette Tobiassen
Seniorkonsulent
Tel: 4722387341
Anne Cathrine Lier
Seniorkonsulent
Tel: 4722387413
Berit Kulbotten
Førstekonsulent
Tel: 4722387440
Hild Danielsen
Seniorkonsulent
Tel: 4722387441
Mari Wasseng
Seniorkonsulent
Tel: 4722387633
May Britt Iversen
Førstekonulent
Tel: 4722387665
Modhumita Barua
Konsulent
Tel: 4722387598
Monika Meisler
Seksjonssjef
Tel: 4722387471
Tina Østerberg Torgersen
Førstekonsulent
Tel: 4722387630
Tone Opseth
Førstekonsulent
Tel: 4722387356
Wenche Delerud
Førstekonsulent
Tel: 4722387357
Seksjon 3
Audhild Myrell
Førstekonsulent
Tel: 4722387315
Beata Malecka
Førstekonsulent
Tel: 4722387442
Ellen Brandshaug Olsen
Førstekonsulent
Tel: 4722387320
Eva Irene Skaug
Seniorkonsulent
Tel: 4722387346
Fumiko Ito
Seniorkonsulent
Tel: 4722387470
Hilde Myhre-Andersen
Førstekonsulent
Tel: 4722387652
Hildegunn Skagen
Førstekonsulent
Tel: 4722387352
Inger Johnsrud
Førstekonsulent
Tel: 4722387562
Kari L. Skjeseth
Førstekonsulent
Tel: 4722387485
Kari Nybakk
Førstekonsulent
Tel: 4722387306
Laila Meyer
Seniorkonsulent
Tel: 4722387322
Linda Kristin Sand
Seniorrådgiver
Tel: 4722387347
Per Stenberg
Førstekonsulent
Tel: 4722387336
Renate Røseth
Førstekonsulent
Tel: 4722387597
Thea Skogsrud Halvorsen
Førstekonsulent
Tel: 4722387565
Stab - Databaser
Jan Fredrik Sturm
Seniorrådgiver
Tel: 4722387312
Stab - SANT
Jens Petter Sollie
Seniorrådgiver
Tel: 4722387577
Morten Aaseby
Seniorkonsulent
Tel: 4722387335
Per Thomas Kraabøl
Seniorrådgiver
Tel: 4722387452
Thor Magne Langsæter
Sjefingeniør
Tel: 4722387564
Stab - SKALA
May Leena Singh
Seniorrådgiver
Tel: 4722387469
×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Ja Nei