Patentstyrets ledelse

Toril FossToril Foss

Patentstyrets direktør (fung.)

Les mer om Toril

 

 


Bjørn LillekjendlieBjørn Lillekjendlie

Avdelingsdirektør
Patent

Les mer om Bjørn

 

 


Bernt BoldvikBernt Boldvik

Avdelingsdirektør 
Design og varemerke

Les mer om Bernt

 

 


Otto ScharffOtto Scharff

Avdelingsdirektør
Digitale tjenester

Les mer om Otto

 

 


Jostein Sandvik Jostein Sandvik

Avdelingsdirektør
Juridisk og internasjonal

Les mer om Jostein

 

 


Elisabet Mæland FosseElisabet Mæland Fosse

Avdelingsdirektør
Kommunikasjon og kunnskap

Les mer om Elisabet

 


Marianne Rørvik Marianne Rørvik

Avdelingsdirektør
Virksomhetsstyring

Les mer om Marianne

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: