Bjørn Lillekjendlie

Ansvarlig for:

- Grønn teknologi og havbruk: Jon Sletvold 
- Prosess og industri: Bjørn Tisthammer
- Offshore, maritim og IKT: Kanja Bah
- Energi- og måleteknikk: Bente Aarum-Ulvås (fung.)
- Medisinsk teknologi: Anne-Terese Vie
- Patentjuridisk: Ingrid Mauritzen
- Patentproduksjon: Synnøve Engum

Bakgrunn

Bjørn Lillekjendlie er utdannet M.Sc og har Ph.D studier ved Universitetet i Oslo innen IKT, statistikk og fysikk.

Bjørn begynte i Patentstyret i 2013 etter å ha ledet det norske patentbyrået Onsagers AS i 3 1/2 år. Før det var han leder for Forskningsparkens AS (nå Oslotechs) tilbud innen forretningsutvikling, strategi, investering og innovasjonsledelse i ca åtte år. I noen år omfattet dette aktiv kommersiell utvikling av en stor patentportefølje for forskere ved Universitetet i Oslo og andre offentlige FoU-institusjoner.

Bjørn har mye erfaring med IPR og forretningsutvikling i teknologiselskap, og har stor teknisk-faglig bredde og mye erfaring fra strategi og innovasjon.

De første femten årene av karrieren var innen anvendt forskning, utvikling og innovasjon og omfattet teknisk utvikling, prosjektledelse og senere forskningsledelse i blant annet SINTEF.

Bjørn har hatt ulike bistillinger og engasjementer ved flere universiteter og høyskoler, har sittet i mange bedriftsstyrer, og deltatt i evaluering av teknologiprosjekt og selskap både for offentlige virkemiddelaktører og investeringsmiljøer.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: