Direktør Per A. Foss

Talsperson

Svarer på saker av administrativ, overordnet eller politisk karakter, samt industrielle rettigheters betydning for næringsliv og innovasjon.

Bakgrunn

Per Foss har en Ph.D i bio-organisk kjemi fra NTNU i Trondheim, og har hatt stilling som postdoc ved Massachusetts Institute of Technology. Han har også gjennomført International Executive Programme ved INSEAD i Frankrike og Nycomed International Management School. Dessuten har han publisert flere forskningsartikler.

Han har vært ansatt i tidligere Nycomed - nå GE Healthcare - som forsker og forskningssjef, deretter med flere roller innen forskningsledelse, forretningsutvikling og lisensiering. Senere har han ledet Birkeland Innovasjon, og kommer nå fra stillingen som administrerende direktør for HUNT Biosciencies AS.

Per har solid erfaring fra flere styreverv. Han har blant annet sittet i styret for vitenskapsdivisjonen i Norges Forskningsråd i 8 år. Gjennom sine ulike roller har han bygd et sterkt nettverk innen innovasjon, forskning, industrien og det offentlige.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: