Gry Anita Hemsing

Bakgrunn

Gry Anita er utdannet kulturhistoriker fra Universitetet i Oslo (UiO).

Hun har bred arbeidserfaring fra UiO hvor hun de siste årene jobbet med organisasjonsutvikling, digitalisering og endringsledelse. Hun har ledet universitetets etter- og videreutdanningsenhet og representert UiO i en rekke nasjonale og internasjonale nettverk innen fleksibel læring. Hun har bred erfaring fra prosjekt- og teamledelse.   

Gry Anita har vært ansatt i Patentstyret siden 2021 som seksjonssjef for Dokumentasjonsforvaltning.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: