Jostein Sandvik

Bakgrunn

Jostein Sandvik er cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 1994, der han skrev særavhandlingen "Om patent på mikrobiologiske fremgangsmåter og produkter av slike fremgangsmåter".

Jostein ble ansatt i Patentstyret i juli 1994. Han har arbeidet med varemerker – som saksbehandler og enhetsleder – og bisto professor B. S. Lassen i arbeidet med NOU 2001: 8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II.

Jostein har et utstrakt samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Han har i tillegg bred internasjonal erfaring og har blant annet representert Norge i WIPO og EPO, samt deltatt i EFTA frihandelsforhandlinger og EØS-arbeid.

Jostein begynte i Juridisk og internasjonal stab i 2002 og ble ansatt som avdelingsdirektør i 2012.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: