Kathrine Myhre

Stab

Iveta Cirule - Administrativ lederstøtte for direktør 
Tlf: +47 22387574
E-post: yic@patentstyret.no 

Bakgrunn

Kathrine Myhre har lang og bred erfaring fra arbeid innen innovasjon, nærings- og eksportstrategi, og etablering og skalering av bedrifter. Innovasjon og utvikling av offentlig sektor har stått høyt på agendaen hennes i mange år, og hun brenner for å gjøre ny kunnskap og teknologi til drivere for et mer bærekraftig samfunn.

Kathrine har en mastergrad i statsvitenskap fra University of Reading, Storbritannia og Universitetet i Oslo (UiO). I studietiden var hun en aktiv studentpolitiker med sterk interesse for innovasjon og gjorde seg bemerket som president i Studentparlamentet ved UiO i 1993.

Hun startet yrkeskarrieren sin ved UiO med å håndtere IPR, bygge innovasjonskultur og skape virksomheter basert på ny forskning fra universitetet. Hun var en av initiativtakerne til Birkeland Innovasjon i 2004 (forløper til dagens Inven2, teknologioverføringskontoret (TTO) ved UiO), og var innovasjonsdirektør der i flere år. TTO-selskapet ble dannet for å hjelpe forskere ved universitetet å patentere og kommersialisere forskningsresultater. Senere ble hun innovasjonsdirektør ved forsknings- og næringsparken, IT Fornebu.

Kathrine etablerte i 2009 helseklyngen Norway Health Tech som en ideell medlemsorganisasjon, med fokus på innovasjon, næringsutvikling og internasjonal skalering av helseselskaper. Norway Health Tech ble tildelt NCE-status (Norwegian Centre of Expertise) av Innovasjon Norges klyngeprogram i 2015. Det fikk Gold Label-status fra den europeiske klyngeorganisasjonen i 2016, og ble resertifisert med gullmerket i 2018. Hun initierte og ble styreleder i Norges første helseinkubator, Aleap, fra 2016 til 2020, og ble tildelt HIMSS Future50 European Achievement Award i 2019. Da Kathrine forlot rollen som administrerende direktør i desember 2020, var Norway Health Tech den største helseklyngen i Norge.

Kathrine er i dag direktør i Patentstyret, en stilling hun tiltrådte 1. januar 2021. Hun er også nestleder i styret i Eksportstrategirådet.

Kathrine har gjennom årene bygget organisasjoner og et bredt nettverk, nasjonalt og internasjonalt, og er en engasjert foredragsholder innenfor sine fagfelt. Hun har initiert og ledet et bredt spekter av strategiske og innovative prosesser og prosjekter, og innehar flere strategiske styreverv.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: