Lars E. Sæhle

Lars E. Sæhle

Avdelingsdirektør - Produksjon og systemer

Ansvarlig for:

- Seksjon 1: Monika Meisler
- Seksjon 2: Synnøve Engum
- Seksjon 3: Lars E. Sæhle (fung.)

Bakgrunn

Lars Sæhle har en samfunnsvitenskapelig utdanning fra Universitetet i Oslo, innen fagene psykologi, sosialøkonomi og statsvitenskap. Han har en cand.mag. med påbygging av hovedfagskurs i statsvitenskap med fokus på internasjonal politikk, ledelse og organisasjonsutvikling.

Etter endt utdanning har Lars vært ansatt i ulike stillinger i Patentstyret, som saksbehandler, enhetsleder, seksjonssjef og i de senere årene som avdelingsdirektør for Produksjon og systemer. Han har derfor lang og bred erfaring i organisasjonen og med fagområdet IPR.

Som en del av lederutviklingen i Patentstyret har Lars blant annet gjennomført utdanning innen strategisk ledelse i regi av Norges handelshøyskole (NHH), og deltatt på diverse kurs innen ledelse i offentlig sektor.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: