Marie Rasmussen

Ansvarlig for:

- Økonomi: Helén Ohlsson Berg
- Arkiv og journal: Sigrid Werner (fung.)
- HR: Lars Espen Sæhle

Bakgrunn

Marie Rasmussen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Hun ble ansatt i Patentstyret som saksbehandler på varemerkeområdet i 1998.
Siden 2005 har hun vært leder i Designseksjonen og har hatt ansvaret for personal og utvikling av denne. Hun har vært involvert i flere prosjekter i Patentstyret, blant annet flere bistandsprogrammer og utvikling av Patentstyrets strategi for 2018-2022.

Marie har også jobbet mye som fasilitator i forskjellige sammenhenger og har en utdannelse som prosessleder fra Lent og en coachutdannelse fra CTI.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: