Toril Foss

Bakgrunn

Toril Foss er utdannet sivilingeniør innen industriell kjemi/kjemiteknikk fra NTNU. Hun har tilleggsutdanning innen økonomi og strategisk ledelse.

Hun har mesteparten av sin arbeidserfaring fra Patentstyret, både som saksbehandler på patentområdet og ulike lederjobber knyttet til patent, ekstern informasjonsvirksomhet, IT utvikling og som leder av Avdeling for fellestjenester med ansvar for HR, økonomi og IT.

Toril fungerte som direktør for Patentstyret i perioden 1. mai 2011 - 1. juni 2012, og har nå rollen som assisterende direktør.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: