Presserom

Talspersoner, tall og statistikk.

Faktabokser

En oversikt over kortfattet faktainformasjon som du kan benytte i nyhetssaker.

Gjør egne undersøkelser

Med Patentstyrets søkeverktøy finner du all offentlig informasjon rundt varemerker, patenter og design. Fra ett søkefelt får du raskt oversikt over hvem som har rettigheter til hva, illustrasjoner og bilder tilknyttet ulike registreringer, status i saker, informasjon om betaling av avgifter samt journal med dokumenter.

Tall og statistikk

Er norske bedrifter opptatt av å beskytte egen design? Hvor mange varemerker blir registrert av Patentstyret? Innen hvilke områder kommer det flest patentsøknader?

Prøv Statistikk-modulen vår. Tallene oppdateres daglig. Her finner du grafer, nøkkeltall og utviklingstrekk.

Nyheter fra Patentstyret

Aktuelle nyhetssaker på fagområdet vårt.

Pressemeldingene våre

Finn pressemeldingene våre på nettsidene til NTB

Årsrapporter

Du finner også mye nyttig informasjon og sentrale tall i årsrapportene til Patentstyret.

Profilmanualen

Lenke til profilmanualen til Patentstyret
Lenke til logoversjoner

LinkedIn

Følg Patentstyret på LinkedIn

Talspersoner

Liste over talspersoner

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: