Profilmanualen

Patentstyrets visuelle identitet er hvordan vi fremstår på ulike flater og kanaler.

Velkommen til Patentstyrets profilmanual

Patentstyret har nylig justert profilen. Vi kommer til å fase inn endringer i profilen i alle tjenestene våre fortløpende.

I profilmanualen finner du retningslinjer,elementer og verktøy for å forvalte den visuelle identiteten. Det inkluderer alt fra byggeklosser som logo, farger, typografi og ikoner, til inspirasjon og eksempler på hvordan identiteten kan benyttes på en rekke flater, og helt ned til praktiske verktøy som maler og komponenter for å bygge digitale tjenester. Patentstyret skal følge prinsipper for universell utforming (UU).

Lenke til Patentstyrets profilmanual

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: