Farger

Patentstyret har fire profilfarger og én støttefarge.

Det er i tillegg definert en tilleggsfarge som kan brukes der den grønne profilfargen gir dårlig lesbarhet. Fargene er valgt for å underbygge profilens særegenhet og for å dekke et bredt spekter av behov. God balanse i det visuelle uttrykket oppnås ved å bruke farger fra paletten i samspill med foto.

Fargepaletten er satt sammen for å kunne lage gode kombinasjoner av profilfarge, støttefarge og hvite flater. Bruk av luft og hvitt er en viktig del av profilen. Alle trykksaker og flater skal ha et luftig og lett uttrykk, hvor fargene blir brukt med måte.

Fargepaletten blir vist i fargekodene: PMS, CMYK, RGB, WEB. Hovedfarger og toner i prosent: 75, 50, 25, 10, 5.

NB: Fargepaletten er også tilgjengelig som PDF-fil.

Fargepalett ASE: CMYK  |  RGB  |  PMS

Fargepalett2_710.png Fargepalett2_graa710.png

 

Farger_eksempler800.png

 

Det er ikke tillatt å bruke farger utenfor paletten såfremt det ikke er i foto eller i illustrasjoner.

Det er viktig at fargegjengivelsen kontrolleres når vi produserer trykksaker. De forskjellige fargesystemene gir ulike fargenyanser, avhengig av hvilket fargesystem og programvare man benytter og hvilket underlag fargen gjengis på.

Om ulike fargesystemer

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key) er et fargesystem beregnet på trykking i fire farger. Dette er anbefalt å bruke i trykksaker for å få riktigst mulig fargegjengivelse. På fargekartet har vi oppgitt alle fargeverdier og nyanser av fargen.

PMS (Pantone Matching System) er et fargesystem for spesialfarger til trykking. Det er tilgjengelig i programvare som Adobe InDesign, Photoshop og Illustrator.

RGB (Rød, Grønn, Blå) er et fargesystem beregnet for skjermbaserte medier. Disse fargene blir brukt på våre nettsider og i skjermbaserte presentasjoner. Word, Excel og PowerPoint bruker RGB. Fargekartet viser alle fargeverdier og nyanser av fargen.

HEX skjermfarger er beregnet for bruk på nett.

De forskjellige systemene vil ikke frembringe nøyaktig de samme fargenyansene, men utvalget er gjort med omhu for å gi en så jevn opplevelse av fargene som mulig. Fargevisning på skjerm eller via projektor er særlig vanskelig å styre.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: