Grafiske elementer

Det er utviklet et sett med grafiske elementer som i kombinasjon med bilder, farger og typografi skal gi særpreg til de enkelte produktene og binde dem sammen visuelt.

For at elementene skal bli oppfattet som særegne for Patentstyret er det viktig at retningslinjer for utforming følges. Plassering og størrelse er definert i gridene og i retningslinjene for de ulike produktene.

Bølgemønster

Bølgemønsteret er kanskje det elementet som sterkest vil bidra til gjenkjennelse av Patentstyret på tvers av ulike bruksområder. Grunnlaget i bølgemønsteret er hentet fra logosymbolet.

Tanken på synergier og bevegelse har stått sentralt i utviklingen. Kurvene kan gi assosiasjoner til ringvirkninger i vann, til tannhjul og til utvikling og innovasjon.

Mønsteret brukes i de ulike profilfargene i kombinasjon med støttefargen. Mønsteret skal ikke være i 100 % størrelse, men kun i ulike utsnitt. Det er utviklet bølgemønstre for de ulike profilfargene i kombinasjon med støttefargen.

Bølgemønsteret skal i hovedsak bli brukt med én bølge uthevet i profilfarge, men her er det mulig å gjøre individuelle tilpassinger dersom det er ønske å utheve flere av bølgene i profilfarge. Utsnitt av bølgemønsteret tilpasses (skaleres) slik at det visuelt opptrer på samme måte som på øvrig materiell. Det er ikke tillatt å legge til ringer, men dersom det er hensiktsmessig kan ringer fjernes fra mønsteret.

Bølgemønsteret kan benyttes som flatedekor på trykksaker, elektroniske maler og på skilt og dekorelementer. Mønsteret kan også preges, stanses eller brukes i foliering.

Last ned bølgemønster

Last ned pakke med bølgemønster i alle farger:

Til trykk: Formatene AI, PDF og EPS blir brukt til trykk og er laget i CMYK.

Til skjerm: PNG er laget til bruk for skjerm og er laget i RGB.

Eksempel på bølgemønster i bruk:

01_Eksempler_bolger700.jpg

 

Ikoner og grafiske elementer

Ikoner, diagrammer, tabeller og grafiske fremstillinger blir ofte benyttet og er derfor viktige elementer i profilen.

Utformingen tar utgangspunkt i grunnelementene og benytter de samme virkemidler som øvrige grafiske elementer. Graderinger, skyggeeffekter eller 3D-effekter skal ikke benyttes.

Farger

Profilfargene eller definerte toner av disse skal alltid benyttes i diagrammer og grafiske fremstillinger.

Typografi

I brosjyrer og tilsvarende trykt materiell skal profilfonten Max benyttes i grafer og diagrammer. Kun Lining-tall skal benyttes. Til PowerPoint, på nettsider og i andre elektroniske dokumenter skal Verdana bli brukt som font.

Ikoner

Det er utviklet en stil for Patentstyrets ikoner. Det er viktig at ikonene er enkle og umiddelbart kan forstås. Ikonene bør derfor være enkle i sin utforming. Eksemplene under er retningsgivende for utvikling av nye ikoner. I ikoner brukes Black 7 som hovedfarge. Ikoner kan benyttes i skilting, på nett for å markere tjenester og i layout for å illustrere eller utheve tekst eller tjenester.

Last ned ikoner

Last ned pakke med ikoner i alle farger:

01_Ikoner_Preview700.png

 

Bildestil

Bildestilen skal reflektere Patentstyrets designstrategi, og sikre at organisasjonen oppnår et unikt og gjenkjennelig uttrykk.

Bildene skal formidle de ulike trykksakene, tjenestene og produktenes egenart og fagområde. Det er viktig at inntrykket oppleves som åpent, innovativt og kompetent.

Det er to kategorier bilder i Patentstyrets profil.

Fotoillustrasjoner

Fotoillustrasjonene skal først og fremst dramatisere innholdet og skape interesse. Dette er bilder som blir brukt for eksempel på forsider, på inngangssider eller som illustrasjoner i artikler.

Der bildene først og fremst har til oppgave å dramatisere innholdet kan også fotoillustrasjoner brukes. Dette er bilder som er manipulerte, men som allikevel oppleves som fotografiske. For å oppnå et lett og åpent uttrykk er dypetsede bilder godt egnet, både på forsider og inngangssider, og i layout. Dette er gjerne bilder fra stockbiblioteker. Bildene skal krediteres, men bildetekster er ikke nødvendig.

01_Bilder dypetsede700.png

Beskrivende bilder

Der bildene skal illustrere konkrete artikler er det viktig at bildene oppleves som relevante og at de ser troverdige ut.

02_Bilder-frise700.jpg

For å formidle Patentstyrets tjenester bruker vi ofte kundecase. Ofte finnes det bilder og illustrasjoner til disse casene som blir frigitt til bruk av Patentstyret. Bildene her bør ha bildetekster som forteller leseren hva bildet viser. Bildene skal krediteres både med kunde og fotograf.

03_Case700.jpg

Clip-art eller illustrasjoner skal ikke benyttes, med unntak av patenttegninger og fotografiske illustrasjoner.

Kreditering av bilder

Stockbilder skal krediteres på følgende måte: fotograf/bildeleverandør

Foto: Thinkstock
Foto: Bradley/Thinkstock (hvis fotograf er oppgitt)

Det er ikke tillatt å legge ved bilder fra bildebanker i pressemeldinger for bruk i eksterne kanaler, dersom de ikke selv har lisens til bruk av bildene.

Casebilder bør krediteres både med navn på kunde og navn på fotograf.

Papirbruk

Patentstyrets profilpapir er MultiDesign White Original.

MultiDesign produseres av Papyrus og er et ubestrøket papir med stor bredde i vekter. Til brosjyreomslag anbefales som hovedregel 200 g, mens det på innmat anbefales 130 g. Dette må imidlertid vurderes opp mot antall sider og bruk.

MultiDesign White Original har miljøsertifisering ISO 14001.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: