Logo

Logoen er hovedelementet i Patentstyrets designlinje og den offisielle signaturen. Last ned logoen.
ps_logo_blaa600.png

Om logoen

Selve logoen består av et symbol og navnetrekk i en gitt sammenstilling. Alt rundt oss er bygd opp av former, og vi kan forenkle alt vi ser til en serie grunnformer: sirkel, triangel og kvadrat. Disse formene er til stede i logoens symbol og symboliserer byggesteinene for Patentstyrets virksomhetsområder.

Last ned logoen

Til trykk: AI, PDF og EPS blir brukt til trykk og er laget i CMYK. Velg Vektor nedenfor.

Til skjerm: PNG er laget til bruk for skjerm og er laget i RGB.

Norsk logo

Engelsk logo

Logobruk

Logoen er hovedelementet i Patentstyrets designprogram og er den offisielle signaturen. Selve logoen består av et symbol og navntrekk i en fast sammenstilling.

Logofarger

Logofargene blir ikke brukt som profilfarger, men er forbeholdt logoen. Logofargene skal ikke endres.

Logofarger800.png

Logoversjoner

Patentstyrets logo finnes i følgende versjoner. Alle versjoner er tilgjengelige på norsk og engelsk.

Logoversjoner800.png
  • Farget versjon. Denne er foretrukken og skal benyttes så fremt det er mulig.
  • Negativ versjon. Denne blir brukt på mørke bakgrunner.
  • Sort versjon. Denne skal benyttes der det ikke er mulig med fargetrykk.

Det er viktig å alltid sørge for at logoen står på en rolig bakgrunn og at det er nok kontrast mellom bakgrunn og logo slik at logoen blir godt synlig.

Formatene AI, PDF og EPS blir brukt til trykk og er laget i CMYK. PNG er laget til bruk for skjerm (for eksempel PowerPoint, og Word) og er laget i RGB.

Endringer ikke tillatt

Logoens utseende, proporsjoner og farger må ikke endres. Symbolet og navnet skal aldri skilles fra hverandre. Man kan heller ikke endre avstanden mellom symbolet og navnet, eller avstanden mellom de enkelte bokstavene i navnet. Farget logo skal alltid opptre på hvit eller helt lys bakgrunn. Det skal ikke legges former bak logoen.

Logoversjoner_ikke tillatt800.png

Beskyttelsesområde

Det er definert et beskyttelsesområde rundt logoen som tilsvarer en X-høyde (størrelsen på firkanten i symbolet, se illustrasjonen). Andre elementer må ikke være plassert innenfor dette området. Minimum størrelse for logoen er 35 mm i bredden. X-høyden definerer også her beskyttelsesområdet for logoen.

Logo_beskyttelsesomrade800.png

Logostørrelse

Logostørrelse og plassering må tilpasses bruk og formater, men innenfor formatene A4, A4 forkortet (21 x 21 mm), A5 og lommeformat skal logoen være 55 mm bred. Unntak er visittkort og x hvor logoen er 35 mm.

Logoplassering

Logoen skal som hovedregel være plassert i øvre høyre hjørne, 10 mm fra topp og kant. Unntatt fra dette er konvolutter, nettsider og enkelte andre flater. For nærmere spesifikasjoner, se retningslinjer for de enkelte flatene.

Logoplassering710.png
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: