Om profilen

Profilmanualen presenterer Patentstyrets visuelle identitet og gir retningslinjer for hvordan vi skal fremstå på ulike områder.

Ved å bruke profilen konsekvent vil vi oppnå en synlig identitet som kundene gjenkjenner og sørge for at vi fremstår som en tydelig og enhetlig avsender.

Med visuell identitet mener vi alle visuelle elementer som Patentstyret omgir seg med, og som er med på å gi oss vårt selvbilde, og vårt etterlatte inntrykk i omgivelsene.

Vår visuelle identitet skal være synlig i alt kommunikasjonsmateriell, enten det er på nettsidene, i korrespondanse, brosjyremateriell eller på en messestand. I denne manualen finner du retningslinjer for hvordan de ulike kommunikasjonsflatene skal være utformet. Retningslinjene er ikke ment som en tvangstrøye, men skal gi felles rammer, vise retning og inspirere til muligheter. Manualen vil bli oppdatert med nye retningslinjer og maler etter behov.

De visuelle virkemidlene består blant annet av logo, identitetsfarger, typografi og mønster. Sammen danner disse det visuelle limet som gjør at Patentstyrets identitet kommer klart og tydelig frem på tvers av ulike medier og bruksområder. Disse blir delt inn i aktive elementer som nøkkeltrykksaker, profilerende trykksaker og elektroniske medier, og passive elementer som bygninger og interiør.

Designlinjen tar utgangspunkt i Patentstyrets kommunikasjonsstrategi. Patentstyret blir drevet etter følgende verdier:

  • Troverdig
  • Engasjert
  • Kunderettet

Designlinjen skal bidra til å fremheve budskapet på en ryddig måte slik at uttrykket underbygger Patentstyrets verdigrunnlag og bidrar til at alle visuelle elementer har et enhetlig uttrykk. Dermed får omverdenen et klarere og mer helhetlig bilde av oss. Det er viktig at alle som jobber med utforming av kommunikasjon og visuelle elementer for Patentstyret følger retningslinjene i manualen.

Hvis det oppstår tvil om bruken av retningslinjene og profilelementene, kontakt Patentstyrets markedsavdeling ved Hilde Hafell, telefon 22387(623), e-post hho@patentstyret.no

profil-eksempel600.png
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: