Typografi

Patentstyrets hovedfont er Verdana. Til markedsmateriell brukes Max og Celeste.

Markedsmateriell

Max blir brukt i titler, ingresser, grafer og tabeller. Max er også godt egnet til å gi karakter til andre bruksområder som skilting og profilering. Max kommer i ulike snitt. I Patentstyrets profil benyttes:

  • Max OT Regular
  • Max OT Regular Italic
  • Max OT Bold
  • Max OT Bold Italic

Celeste blir brukt i brødtekst, i sitater og i fotnoter. Celeste kommer i ulike snitt. I Patentstyrets profil benyttes:

  • Celeste OT Regular
  • Celeste OT Regular Italic
  • Celeste OT Bold
  • Celeste OT Bold Italic

Det er utviklet egne fontsett for Patentstyret som kan kjøpes hos Luth & Co AS: www.luth.no.
Disse fontsettene har snittene ovenfor og heter:

  • MaxPatentstyret
  • CelestePatentstyret
Fonter710.png

Begge fontene skal være uten OldStyle-tall, slik at det kun er Lining-tall i fonten.

Tall_ikke tillatt710.png

Hovedfont

Patentstyrets hovedfont er Verdana. Verdana er en standard font på de fleste PC-er, Mac-er og på World Wide Web (www). Verdana skal derfor brukes i alle Office-dokumenter, i korrespondanse via e-post, PowerPointpresentasjoner og på Patentstyrets nettsider.

Fonter_verdana710.png

Eksempler på bruk

Se eksempler og retningslinjer på bruk av fontene under de ulike produktkategoriene i denne manualen.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: