Rapporter og utredninger

Ulike rapporter og utredninger innenfor Patentstyrets fagområder

Patentlandskapsanalyser: en oversikt
En patentlandskapsanalyse kartlegger handlingsrommet rundt en bestemt teknologi, nasjonalt, regionalt eller globalt. En slik landskapsanalyse gir nyttig informasjon om konkurrenters og samarbeidspartneres patenteringsaktiviteter og hvilke muligheter som finnes for videreutvikling og innovasjon.

Analyse av «merkevaren» Patentstyret (PDF, 2019)
I forbindelse med arbeidet med strategi for perioden 2018-2022 har Patentstyret gjennomført en analyse av «merkevaren» Patentstyret, for bedre å forstå i hvilken grad merkevaren vil kunne bidra til å nå målene i strategien. Analysen beskriver hvordan dagens merkevare oppfattes og ny ønsket posisjon for merkevaren Patentstyret.

Green technologies and renewable energies - innovating and patenting
- Proceedings of the conference, 20 November 2018, Oslo, Norway (PDF)

Prioriteringsanalyse for Patentstyrets mål «Bedre bruk av immaterielle verdier» (2016). Analyse om hvordan vi skal prioritere ressursene våre fremover for å stimulere norsk næringsliv til bedre utnyttelse av sine immaterielle ressurser og bedre bruk av immaterielle rettigheter.

Lys langs veien. Undersøkelse om bruk av immaterielle rettigheter blant små og mellomstore bedrifter (PDF, 2014)

Unike idear, store verdier: Stortingsmelding om immaterielle verdier og rettigheter (Meld. St. 28 (2012-2013)) lansert 13. april 2013 (lenken går til regjeringen.no)

IR-intensive næringer og økonomiske bidrag i Norge (2011-2013).
Studien har sett på bidrag til BNP, sysselsetting, handel og andre økonomiske indikatorer for næringer som har intensiv bruk av immaterielle rettigheter (IR), basert på en rangering av næringer i EU. Studien omfatter årene 2011-2013 og er på engelsk. Sammendrag (PDF) og hele rapporten (PDF).

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: