Rapporter og utredninger

Ulike rapporter og utredninger innenfor Patentstyrets fagområder
  • Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Patentstyret 2015 (PDF)
  • Lys langs veien. Undersøkelse om bruk av immaterielle rettigheter blant små og mellomstore bedrifter (PDF, 2014)
  • Unike idear, store verdier: Stortingsmelding om immaterielle verdier og rettigheter (Meld. St. 28 (2012-2013)) lansert 13. april 2013 (lenken går til regjeringen.no)
  • Prioriteringsanalyse for Patentstyrets mål «Bedre bruk av immaterielle verdier» (2016). Analyse om hvordan vi skal prioritere ressursene våre fremover for å stimulere norsk næringsliv til bedre utnyttelse av sine immaterielle ressurser og bedre bruk av immaterielle rettigheter.
Takk for tilbakemeldingen din.
Denne siden ble sist endret: