Design og arkitektur Norge (DOGA)

Patentstyret og Design og arkitektur Norge (DOGA) samarbeider om å gi et helhetlig tilbud til kunder i næringslivet.
Design og arkitektur Norge - logo

 

Besøk nettsidene til DOGA

Målet med samarbeidet er å gi kundene et mer oversiktlig tilbud og få et bedre samlet resultat av den offentlige innsatsen.  

Patentstyret og DOGA har begge som mål å bidra til økt bevissthet og kunnskap om IPR i norsk næringsliv. Samarbeidet er også sentralt for at partene i fellesskap kan bidra til et kunnskaps- og kompetanseløft i norske virksomheter som har behov for kompetanse om design og arkitektur.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: